Genleşme ve ısı kazanım modülü EHM
Genleşme ve ısı kazanım modülü EHM

Bileşenler

Genleşme ve ısı kazanım modülü EHM

Bu modül verimi arttırır ve yakıt ve ek su kullanımını azaltır.

  • Tuzdan arındırma suyunun/yoğuşma suyunun ısısını geri kazanmak için
  • Tesisatın etki derecesini % 2'ye kadar arttırma
  • Yakıt, soğutma suyu ve atık su maliyetlerinin azaltılması
  • Hızlı ve basit montaj, birkaç bağlantı ile işletime hazır

Avantajlar

Genel Bakış

Bu modül bir kazan tesisatında sıcaklık ileten suların (tuzdan arındırma suyu/yoğuşma suyu) sahip olduğu ısı miktarının ciddi bir kısmını geri kazanır. Genleşme tankı içinde basınç altındaki sular genleşir. Bu sırada ortaya çıkan genleşen buharı, besleme suyu tankının ısıtılmasında kullanılır. Bunu takip eden eşanjörde kazan tesisatı ek suyu ön ısıtmaya tabi tutulur ve tuzdan arındırma suyu/yoğuşma suyu yaklaşık 35 °C düzeyine kadar soğutulur.

Konstrüksiyon

Bu modül bir genleşme tankından, ısı geri kazanımı sağlayan bir entegre eşanjörden, taşıyıcı konstrüksiyondan ve gerekli donanımlardan oluşur.

Donanım

Modül fabrika çıkışında tüm gerekli vanalarla donatılmıştır, hazır biçimde monte edilmiştir ve ısı yalıtımı yapılmıştır.

Teknik Detaylar ve Dokümanlar