Kendinden yanmalı atık ısı kazanı
Kendinden yanmalı atık ısı kazanı
Kendinden yanmalı atık ısı kazanı
Kendinden yanmalı atık ısı kazanı
H₂ ready

Atık ısı sistemleri

Kendinden yanmalı atık ısı kazanı

Geleneksel yanmalı kazanlar ısıtma veya proses ısısı üretirken aynı zamanda atık ısı kaynaklarının ısı potansiyelini de kullanır.

  • Geleneksel yanmalı ısıtma cihazı, atık ısıyı kullanmak için ek entegre baca borusu çekişi
  • Atık ısı kaynaklarının kullanılması sayesinde daha verimli ve daha çevre dostu
  • Kendinden yanma özelliği sayesinde yüksek besleme güvenliği
  • Dayanıklı, güvenilir ve uzun ömürlü
  • Farklı yakıt tipleri ve birden fazla yakıt ateşleme sistemi (sıvı, gaz yakıt, biyogaz, hidrojen) ile kullanılabilmesi amacıyla çok yönlü tasarıma sahiptir
  • Kojenerasyon üniteleri veya gaz türbinleri ile birleştirmek için ideal

Avantajlar

Genel Bakış
  • Bu sıcak su ve buhar kazanı varyasyonları, geleneksel yanmalı 3 çekişli kazanlardır ve atık ısı kullanımı için ek, entegre ve ayrı baca borusu çekişine sahiptir. Genellikle kojenerasyon üniteleri veya gaz türbinleri ile birlikte kullanılır. Atık gaz grubunda ön yataklı yanma proseslerinden gelen sıcak baca gazları kullanılır, böylece ısıtma veya proses ısısı üretilmesi desteklenir.
  • Ek ateşlemesiz atık ısı kazanı kullanıldığında geleneksel olarak ek pik yük kazanları gereklidir. Kendinden yanmalı konstrüksiyon varyasyonlarında bundan çoğu zaman vazgeçilebilir. Yatırım maliyetleri, yer ihtiyacı ve donanım giderleri ciddi biçimde azalır.
Donanım

Kullanıma sunulan donanım, Universal buhar kazanı UL-S veya Unimat kızgın su kazanı UT-H kazan serilerinin donanım olanaklarıyla aynıdır.