Buhar kazanı ve su şartlandırması bileşenleri

Sizin ihtiyaçlarınıza uygun kazan beslemesi için montaja hazır modüller.

Buharlı kazan modüllerimiz, tesisatınızın ihtiyaçlarınıza uygun biçimde donatılmasına olanak tanır. Maksimum işletme emniyeti sağladıkları gibi, spesifik çalışma koşullarında yüksek verimlilik de sağlarlar.

Buhar kazanı için bileşenler

Buhar kazanı baca gazı ekonomizörü

Buhar kazanı baca gazı ekonomizörü

Etkili atık ısı geri kazanımı ile %14'e kadar yakıt tasarrufu sağlayın ve aynı zamanda emisyonları azaltın. Ekonomizör olarak da adlandırılan baca gazı ekonomizörü, enerji açısından optimize edilmiş ve çevre dostu kazan işletmesi için temel donanımın bir parçasıdır.

 • Etkili atık ısı geri kazanımı ile atık gaz kayıplarının azaltılması
 • Yoğuşma teknolojisi ile maksimum verimlilik
 • %7'ye kadar (ek olarak arkasına bağlanan yoğuşma eşanjörü ile %14'e kadar) yakıt tasarrufu
 • Uzun ömürlü işletim ve yüksek verimlilik için akıllı kontrol
Daha fazla detay

Bileşenler

Besleme suyu soğutma modülü FWM

Besleme suyu soğutma modülü FWM

Modül besleme suyunu Economiser girişinden önce soğutur, böylece atık gaz ısısından daha fazla faydalanılır. Böylece buhar kazanı tesisatlarının etki derecesi artar.

 • Egzoz gazı ısısından faydalanarak %1,8'e kadar yakıt masrafı tasarrufu
 • Düşük yer ihtiyacı ve basit borulama sayesinde eski tesisatlarda kolay donanım ekleme
 • Kazan ve bileşenlerin güvenli işletimi için uygun hale getirilmiş kumanda
 • Çalışma saatleri az olan sistemlerde bile hızlı amortizasyon
Daha fazla detay

Bileşenler

Yoğuşma suyu servis modülü CSM

Yoğuşma suyu servis modülü CSM

Modül oluşan yoğuşma suyunu toplar ve verimli bir biçimde buhar devresine geri getirir. Yüksek basınçlı yoğuşma suyu tesisatı CHP olarak da teslim edilebilir.

 • Buharlı kazan sistemlerindeki yoğuşma suyunun güvenli kullanımı
 • Ek su miktarının azaltılması sayesinde enerji ve su tüketiminde düşüş
 • Flaş buhar kayıplarını, tuzdan arındırma ve arıtma miktarlarını en aza indirme, daha düşük kimyasal madde tüketimi
 • Yüksek basınçlı yoğuşma suyu sistemlerinin kullanımındaki buharlı yoğuşma suyu sistemlerinde korozyon potansiyelini önleme
Daha fazla detay

Bileşenler

Su servisi modülü WSM-V, WSM-T

Su servisi modülü WSM-V, WSM-T

Modül buhar kazanına gazdan arındırılmış ve kimyasal olarak şartlandırılmış besleme suyu sağlar ve tuzdan arındırma suyunu ve atık suyu tahliye eder.

 • Buhar kazanı tesisatları için su şartlandırılması
 • Kazanda korozyon oluşumunu önleme
 • WSM-V komple havasızlandırma ile yüksek havasızlandırma etkisi ve daha düşük kimyasal madde tüketimi
 • Küçük tesisatlar için WSM-T kısmi havasızlandırma modülü
Daha fazla detay

Bileşenler

Su şartlandırma modülü WTM

Su şartlandırma modülü WTM

Bu modül sertliği alınmış besleme suyu için ideal çözümdür.

 • Temiz suyun tam otomatik yumuşatılması kireçlenmeyi önler
 • Kazan ısıtma yüzeylerinde kireç oluşumunu engellemek için sürekli olarak sertliği alınmış besleme suyu
 • Kazan için verimli ısı aktarımı, yüksek ekonomiklik ve uzun kullanım ömrü sağlar
 • Yüksek çalışma emniyeti ve kazan tesisatı kumandasına entegrasyon
Daha fazla detay

Bileşenler

Pompa modülü PM

Pompa modülü PM

Modül besleme suyunu besleme suyu tankından kazana veya yoğuşma suyunu kondensat tankından havasızlandırma sistemine iletir.

 • Besleme suyunun/yoğuşma suyunun sevk edilmesi için
 • Güç çekişinin azaltılması ve işletme konforunun arttırılması
 • Atık gaz eşanjörünün verimliliğini arttırmak için devir sayısı kumandalı varyasyon
 • Maksimum besleme emniyeti için yedek pompa
Daha fazla detay

Bileşenler

Su analiz cihazı WA

Su analiz cihazı WA

Kazan suyunun ve kazan besleme suyunun proses odaklı olarak denetimi: Analiz cihazında kalan oksijen konsantrasyonları, kazan besleme sularının pH değerleri ve iletkenliği ve bağlı kazan sularının pH değerleri ölçülür.

 • Kazan suyu kalitesinin tam otomatik ölçümü ve denetimi için
 • Su değerlerinin sürekli olarak denetlenmesi ile çalışma emniyetinin arttırılması
 • pH değerinin, oksijen içeriğinin ve iletkenliğin sürekli ölçülmesi ile otomatik denetim
 • Ek maddelerin ihtiyaç duyulduğu kadar dozlanması sayesinde kimyasal maddelerden tasarruf
Daha fazla detay

Bileşenler

Besleme suyu kontrol modülü RM

Besleme suyu kontrol modülü RM

Bu modül mümkün olduğunca sabit bir kazan suyu seviyesi sağlar, buhar kalitesini arttırır ve atık gaz eşanjörünün verimliliğini arttırmak için akış sürelerinde artış sağlar.

 • Sürekli bir besleme suyu kontrolü için
 • Atık gaz eşanjöründe verimlilik artışı
 • Pompa anahtarlamasında azalma
 • Sabit kazan suyu seviyesi
Daha fazla detay

Bileşenler

Atık su, gerilim azaltma ve soğutma modülü BEM

Atık su, gerilim azaltma ve soğutma modülü BEM

Bu modül, buhar kazanı tesisatlarının sıcaklık ileten atık sularının imha edilmesi için ideal çözümdür.

 • Atık suyu izin verilen sıcaklığa soğutma için
 • Hızlı ve basit montaj, birkaç bağlantı ile işletime hazır
 • Otomatik işletim biçimi sayesinde yasal gerekliliklere tam uyum
Daha fazla detay

Bileşenler

Genleşme ve ısı kazanım modülü EHM

Genleşme ve ısı kazanım modülü EHM

Bu modül verimi arttırır ve yakıt ve ek su kullanımını azaltır.

 • Tuzdan arındırma suyunun/yoğuşma suyunun ısısını geri kazanmak için
 • Tesisatın etki derecesini % 2'ye kadar arttırma
 • Yakıt, soğutma suyu ve atık su maliyetlerinin azaltılması
 • Hızlı ve basit montaj, birkaç bağlantı ile işletime hazır
Daha fazla detay

Bileşenler

Genleşme, ısı geri kazanım ve boşaltma suyu modülü EHB

Genleşme, ısı geri kazanım ve boşaltma suyu modülü EHB

Bu modül, buhar kazanı tesisatındaki sıcaklık taşıyan atık sularda bulunan ısıyı geri kazanır ve güvenli biçimde iletir.

 • Atık suyun soğutulması ve tuzdan arındırma suyunun/yoğuşma suyunun ısısını geri kazanmak için
 • Tesisatın etki derecesini % 2'ye kadar arttırma
 • Yakıt, soğutma suyu ve atık su maliyetlerinde azalma
 • Otomatik işletim biçimi sayesinde yasal gerekliliklere tam uyum
Daha fazla detay

Bileşenler

Su buharı soğutucusu VC

Su buharı soğutucusu VC

Bu modül su buharındaki ısıyı geri kazanır, verimi arttırır ve böylece yakıt kullanımını azaltır.

 • Termik su şartlandırılmasının flaş buharından ısı geri kazanımı için
 • Isı geri kazanımı ve böylece verim artışı
 • Ek su ısıtma veya ayrı bir su dolaşımına aktarım için kullanılabilir enerji
Daha fazla detay

Bileşenler

Hava ön ısıtma sistemi APH

Hava ön ısıtma sistemi APH

Bu sistem ile yanma havası ön ısıtmaya tabi tutulur ve atık gaz sıcaklığı düşürülür. Verim artar.

 • Yüksek sistem verimliliği ve %2'ye kadar azaltılmış yakıt tüketimi için
 • Yanma havasının ön ısıtması brülöre yönelik termik kapasitenin bir kısmını devralır
 • Geleneksel çözümlere, düşük amortizasyon süresine kıyasla daha az yatırım
 • Daha düşük bakım ve onarım iş yükü ve maliyeti
Daha fazla detay

Bileşenler

Gaz kontrol modülü GRM

Gaz kontrol modülü GRM

Modül, brülör öncesinde sabit bir gaz basıncı sağlar.

 • Gazla güvenilir yakıt beslemesi için
 • Hızlı montaj için takılmaya hazır ön montajlı
 • Yasal düzenlemelere tam olarak uygun
 • İşletme emniyetinin artması
Daha fazla detay

Bileşenler

Buhar dağıtıcı SD

Buhar dağıtıcı SD

Modül, üretilen buhar miktarının ilgili tüketicilere dağıtılmasını sağlar.

 • Buhar miktarının tüketicilere dağıtımı için
 • Karmaşık tüketici yapısına sahip tesisatlarda merkezi dağıtım sayesinde şebeke kayıplarının azaltılması
 • Merkezi kullanım ve bakım sayesinde tasarruflar
Daha fazla detay

İlgili Ekipmanlar

Buhar Akümülatör Modülü

Buhar Akümülatör Modülü

Modül, maksimum yüklerde kullanıma ek buhar sunar.

 • Kısa süreli maksimum yüklerin karşılanması için
 • Kısa süreli güç piklerinin dengelenmesi
 • Su girişinin ve negatif sonuçların azaltılması
 • Buhar jeneratörü anahtarlama sıklığının azaltılması
Daha fazla detay