Su analiz cihazı WA
Su analiz cihazı WA

Bileşenler

Su analiz cihazı WA

Kazan suyunun ve kazan besleme suyunun proses odaklı olarak denetimi: Analiz cihazında kalan oksijen konsantrasyonları, kazan besleme sularının pH değerleri ve iletkenliği ve bağlı kazan sularının pH değerleri ölçülür.

  • Kazan suyu kalitesinin tam otomatik ölçümü ve denetimi için
  • Su değerlerinin sürekli olarak denetlenmesi ile çalışma emniyetinin arttırılması
  • pH değerinin, oksijen içeriğinin ve iletkenliğin sürekli ölçülmesi ile otomatik denetim
  • Ek maddelerin ihtiyaç duyulduğu kadar dozlanması sayesinde kimyasal maddelerden tasarruf
  • Tuzdan arındırma kayıplarının azaltılması ve su buharı enerjisinden tasarruf edilmesi sayesinde tesisatta verim artışı
  • Bir su analiz cihazı üç kazana kadar denetleyebilir ve tesisat kumandaları yönetim tekniğine entegre edilebilir

Avantajlar

Genel Bakış
  • Sorunsuz bir kazan işletimi, iyi su kalitesine bağlıdır. Su analiz cihazı şu değerleri sürekli olarak ölçer ve denetler: Kazan suyundaki pH değeri, kazan suyundaki pH değeri, oksijen oranı ve iletkenlik, yoğuşma suyundaki veya buhar haznesi içindeki sudaki pH değeri ve iletkenlik
  • Tüm veriler bus sistemi üzerinden tesisat yönetim sistemine SCO aktarılır. Kazan suyu iletkenliği ve münferit yoğuşma suyu akışlarının iletkenlikleri ile birlikte tüm ilgili su parametreleri tesis yönetim sisteminde SCO mevcut olur.
Konstrüksiyon

Su analiz cihazı bir analiz parçasından ve bir elektronik parçasından oluşur, bu ikisi fabrikada birbirine bağlı duvar gövdelerine takılır.

Donanım
  • Analiz parçası ölçüm modüllerini içerir: Maks. 3 kazandaki kazan içindeki suda ve kazan besleme suyunda ölçüm için pH kontrolü, kazan besleme suyunda oksijen içeriğini ölçmek için oksijen kontrolü, kazan besleme suyunda iletim değerini ölçmek için iletkenlik sensörü, örnek hazırlama için, kazan ve kazan besleme suyu için akış soğutucusu ve farklı akışkan maddelerin dağıtılması ve anahtarlanması için kontrol valfleri, gözle kontrol için debi göstergesi
  • Elektronik parça şunları içerir: Dokunmatik panel dahil kumanda ünitesi, gerilim beslemesi, ölçüm modüllerinin elektroniği, su analiz cihazı WA ve tesisat yönetim sistemi SCO arasında veri alışverişi için iletişim işlemcileri

Teknik Detaylar ve Dokümanlar