Su şartlandırma modülü WTM
Su şartlandırma modülü WTM

Bileşenler

Su şartlandırma modülü WTM

Bu modül sertliği alınmış besleme suyu için ideal çözümdür.

  • Temiz suyun tam otomatik yumuşatılması kireçlenmeyi önler
  • Kazan ısıtma yüzeylerinde kireç oluşumunu engellemek için sürekli olarak sertliği alınmış besleme suyu
  • Kazan için verimli ısı aktarımı, yüksek ekonomiklik ve uzun kullanım ömrü sağlar
  • Yüksek çalışma emniyeti ve kazan tesisatı kumandasına entegrasyon
  • Dalgalanan ham su sertliğinde de gözetimsiz çalışma için ihtiyaç doğrultusunda otomatik işletim mümkündür
  • Tam otomatik su analiz cihazı ile bağlantılı olarak ideal

Avantajlar

Genel Bakış
  • Kazan taşına gerek kalmaması için kazan tesisatlarının işletiminde sadece sertliği alınmış besleme suyu kullanılmalıdır. Suyun bileşimine dair direktiflerde, farklı kazan türleri ve işletim biçimleri için izin verilen toplam sertlik sınırlandırılmıştır. Suyun sertliğini almak için işlenmemiş su filtrelenir ve iyon alışverişi yöntemiyle ek su üretilir. Sertliği oluşturan kalsiyum ve magnezyum iyonları, sodyum iyonlarıyla değiştirilir.
  • Tam otomatik modeller kullanıma gerek kalmamasını sağlar, hatalı kullanımları engeller, sürekli işletime olanak sağlar ve işlenmemiş su sertliği sabit olduğunda daha yüksek bir kapasite kullanımı sağlar.
Konstrüksiyon

Bir taşıyıcı konstrüksiyon üzerinde yumuşatma sisteminin tüm elemanları anlaşılır ve fonksiyonel olarak düzenlenmiş biçimde monte edilir. WTM tüm kazan boyutları için uygundur.

Donanım

WTM bir yumuşatma sisteminden ve bir tuzlu su tankından oluşur. Bir atık su bağlantısı, bir örnek alma musluğu, bir basınç göstergesi ve kontrol, kesme ve filtre valfleri modülü tamamlar.

Teknik Detaylar ve Dokümanlar