Verimlilik asistanı MEC Optimize
Verimlilik asistanı MEC Optimize
Verimlilik asistanı MEC Optimize
Verimlilik asistanı MEC Optimize
Verimlilik asistanı MEC Optimize
Verimlilik asistanı MEC Optimize

Kumandalar ve Bağlantılar

Verimlilik asistanı MEC Optimize

MEC Optimize tesisat yönetim biçimini temel alarak her bir yapı elemanının çalışma ömrünü tahmin eder, verimlilik arttıracak önlemler önerir ve işletmeciyi bunların yürütülmesi için yönlendirir.

  • Yerinde akıllı veri değerlendirmesi sayesinde yüksek enerji kayıplarının algılanması
  • Daha fazla tesisat kullanılabilirliği – aşınma tahminleri sayesinde optimum bakım konsepti
  • Daha yüksek işletme emniyeti – kontrol verilerini otomatik olarak değerlendiren akıllı kazan defteri
  • Geçmiş işletme verileri – eksiksiz veri girişi sayesinde tesisat optimizasyonu ve hata arama kolaylaşır, opsiyonel olarak uzaktan erişim ile
  • Dijital doküman saklama – tüm önemli tesisat dokümanları yerel olarak saklanır ve her zaman çağrılabilir
  • Basit tesisat entegrasyonu – standart protokollerle tesisat verilerinin yönetim tekniğine aktarılması veya PC/tablet üzerinden görselleştirilmesi (MEC Remote)

Avantajlar

Genel Bakış
  • MEC Optimize kazan kontrol dolabına entegre edilir ve kazanın ve tüm bağlı tesisat bileşenlerinin tüm verilerini kaydeder. İşletim verileri uzun vadeli olarak yerel ortamda saklanır ve trend analizleri ile değerlendirilir. Örneğin çok yüksek tuzsuzlaştırma oranı nedeniyle veya kazandaki kirlenme nedeniyle yakıt tüketimi artarsa, dijital verimlilik asistanı olası sebepleri belirler ve bildirir. Opsiyonel olarak belirli durumlar için mesajları doğrudan MEC Remote uzaktan bağlantısı üzerinden işletmecinin cep telefonuna gönderme olanağı da mevcuttur.
  • MEC Optimize sadece dijital bir kazan defteri olarak kullanılmakla kalmaz, girilen değerleri de yorumlar ve işletmeciye korozyona dayanan veya güvenlik açısından kritik olan durumları da tespit etmekte ve gidermekte yardım eder. Ayrıca işletim biçimi sık çalıştırma, verimsiz kazan ardıl denetimi ve brülörde çok sık çevrim belirleme açısından da analiz edilir. MEC Optimize proses ısısındaki kesintiler nedeniyle oluşan üretim kesintilerini engeller: Tüm önemli yapı parçaları için ilgili geçerli yükler ve anahtarlama döngüleri kaydedilir. Kullanım biçimini temel alan verimlilik asistanı bileşenlerin durumunu belirler, tahmini kalan çalışma ömrünü önceden bildirir ve bakım planlamasına destek olur.
Donanım

MEC Optimize sistemi önceden programlanmış, elektrik panosunda kablolaması yapılmış bir endüstriyel PC'yi kapsar. Modül fabrika çıkışında üç seçilebilir yönetim tekniği protokolünden (BACnet/IP, Modbus TCP veya OPC UA) biriyle önceden konfigüre edilir ve kazan sistemi için tüm gerekli veriler ve dokümanlar içine yüklenir. Çok kazanlı tesisatların ihtiyaca uygun biçimde bağlanması için azami üç kazanın donanım varyasyonları ve altı veya on kazana kadar opsiyon sağlayan iki ek donanım kademesi de mevcuttur.

Teknik Detaylar ve Dokümanlar

Dökümanlar
Ürün hakkındaki dokümanlarımızı kolay ve hızlıca indirebilirsiniz.

Broşür (PDF 1.1 MB)