Accessoires voor heetwaterketels

Heetwaterketelmodules voor een eenvoudige montage en een betrouwbaar ketelbedrijf.

Onze modules voor heetwaterketels maken voor u de montage en de betrouwbare werking van uw installatie gemakkelijker. Ze zijn af fabriek inbouwklaar voorgemonteerd en ook optimaal geschikt voor uitrusting naderhand.

Accessoires voor heetwaterketels

Rookgaswarmtewisselaar heetwaterketels

Rookgaswarmtewisselaar heetwaterketels

Met een effectieve terugwinning van rookgaswarmte tot wel 15 % brandstof besparen en tevens emissies verlagen. Een rookgaswarmtewisselaar hoort bij de basisuitrusting voor een milieuvriendelijk ketelbedrijf met optimaal energiegebruik.

 • Effectieve terugwinning van restwarmte en verlaging van rookgasverliezen
 • Maximale efficiëntie-opbrengst met condensatiebenutting
 • Brandstofbesparing tot wel 7 %, bij een condensatiebenutting tot wel 15 %
 • Intelligente regeling voor een lange levensduur en efficiëntie
Meer details

Accessoires

Retourtemperatuurbeveiliging RTS

Retourtemperatuurbeveiliging RTS

De module zorgt ervoor dat de minimale retourtemperatuur en de maximale temperatuurspreiding tussen voor- en terugloop aangehouden worden.

 • Voor het aanhouden van de noodzakelijke teruglooptemperatuur
 • Snelle en eenvoudige installatie
 • Betrouwbaar naleven van de bedrijfsvoorwaarden
Meer details

Accessoires

Waterzuiveringsmodule WTM

Waterzuiveringsmodule WTM
 • Volautomatische ontharding van het verse water voorkomt kalkaanslag
 • Voortdurend zacht voedingswater ter voorkoming van verkalking van de verwarmingsoppervlakken van het toestel
 • Waarborgt een efficiënte warmteoverdracht, hoge rendabiliteit en een lange levensduur van het toestel
 • Hoge bedrijfsveiligheid en integratie in de besturing van de installatie
Meer details

Accessoires

Gasregelmodule GRM

Gasregelmodule GRM
 • Voor de betrouwbare brandstofverzorging met gas
 • Voor een snelle montage inbouwklaar voorgemonteerd
 • Exact naleven van de officiële richtlijnen
 • Verhoging van de bedrijfsveiligheid
Meer details