Duurzame energie

Met milieuvriendelijke alternatieven voor fossiele brandstoffen verkleint u uw CO2-voetafdruk duurzaam. Profiteer van het feit dat alle industriële ketels van Bosch in het kader van renovaties omgebouwd kunnen worden naar alternatieve brandstoffen.

Waterstofketels

De verbranding van waterstof (H2) is uiterst milieuvriendelijk. Er ontstaat daarbij geen CO2, maar zuiver water. Voor alle industriële ketels van Bosch in het middelgrote en grote vermogensbereik bieden wij oplossingen voor het gebruik van tot wel 100 % waterstof aan. Mocht de beschikbare hoeveelheid waterstof schommelen of niet voldoende zijn, dan kan waterstof voor uw processtoom- of heetwaterproductie evenredig gebruikt worden. Alle conventionele industriële ketels van Bosch kunnen wij bovendien „H2-ready” leveren. Hierdoor kunt u op een later moment gemakkelijker omschakelen naar waterstof.

Biogasketels

Industriële bedrijven zoals bijvoorbeeld brouwerijen produceren vaak biogassen uit het gebruik van organisch afval. Alle heetwater- en stoomketels van Bosch kunnen wij u als biogasvariant aanbieden. Wij stemmen het systeem exact op de samenstelling van uw individuele biogas af om een hoge efficiëntie en minimale emissies te waarborgen. Omdat de geproduceerde hoeveelheid biogas niet altijd correspondeert met de warmtevraag, zijn ook speciale oplossingen met twee of drie brandstoffen mogelijk. Zo kan de gebruikte gassamenstelling afhankelijk van beschikbaarheid van de hoeveelheid biogas dynamisch aangepast worden.

Ketels voor bio-olie en speciale brandstoffen
Ketels voor bio-olie en speciale brandstoffen

Bio-olie en speciale brandstoffen zoals alcohol of visolie komen in veel sectoren van de moderne productie als bijproducten vrij. Hun gebruik als brandstof voor ketelinstallaties vermindert de inkoop van fossiele brandstoffen voor stook- en proceswarmte. Tevens kunnen logistiek- en afvoerkosten vermeden worden. Onze heetwaterketels en stoomketels rusten wij individueel voor uw specifieke brandstof met speciale oplossingen uit, zoals bijvoorbeeld met voorverwarming van de brandstof, automatische pneumatische vuurhaardreiniging en speciale branders voor het waarborgen van minimale emissies.

Afvalwarmteketels

In de industriële productie en bij de decentrale stroomproductie, bijvoorbeeld met WKK of turbines, komen vaak hete rookgassen vrij. Onze afvalwarmteketels kunnen de daarin aanwezige energie omzetten in heet water of stoom. Daardoor wordt de totale energiebehoefte verlaagd. Naast zuivere afvalwarmtesystemen zijn ook combisystemen voor het gelijktijdige gebruik van restwarmte en verbrandingscapaciteit beschikbaar. Deze produceren tot wel 15 % van het maximale vermogen van de ketel milieuvriendelijk door restwarmte. In werking met gedeeltelijke belasting bereiken ze zelfs meer dan 50 % van het vermogen.

Hybride ketels

Steeds vaker beschikken industriële bedrijven en moderne energiebedrijven over een regeneratieve stroomproductie. Met onze hybride ketels kunt u overschotten tot wel 5 MW per ketel voor de heetwater- of stoomvoorziening gebruiken en daardoor de inkoop van brandstoffen tot een minimum verlagen. Hybride ketels kunnen we ook in combinatie met bio-brandstoffen als CO2-neutrale variant uitvoeren. De hybride optie is voor alle Bosch-ketels van de series UL en ZFR beschikbaar.

Elektroketels

Met onze elektrostoomketels van de serie ELSB kunt u milieuvriendelijk geproduceerde stroom uit hernieuwbare bronnen gebruiken voor de stoomproductie. Daarbij ontstaan geen rookgassen. De Bosch-elektroketel is compatibel met al onze systeemcomponenten voor waterzuivering en condensaathuishouden. Via de geïntegreerde regeltechnische koppeling van onze besturing zorgen wij ervoor dat de ketel alleen ingeschakeld wordt wanneer uw groene stroom beschikbaar is. Neem contact met ons op voor een CO2-neutrale stoomvoorziening.

Proceswarmtevoorziening in de context van decarbonisatie – hoe zien de industriële ketels van de toekomst eruit?

Naar het vakrapport (PDF 1.3 MB)