Energiebedrijven

Stabiele energievoorziening 24 uur per dag, concurrerende prijzen, naleving van wettelijke richtlijnen en gelijktijdig reduceren van de milieubelasting behoren tot de uitdagingen van de energiebedrijven. Ondersteuning bieden innovatieve energiesystemen van Bosch met een hoge zekerheid van de energievoorziening en een grote flexibiliteit.

Collectieve verwarmingssystemen
Collectieve verwarmingssystemen

Dorpen, gemeentes en kleine steden voorzien van warmte en stroom. Warm water door warmte-overdrachtstations in de huizen en wooncomplexen. Veelvuldig evenredig gebruik van biogas of rioolwaterzuiveringsgas.

Stadsverwarming
Stadsverwarming

Heet water onder hoge druk voor stadsverwarming en op stoom gebaseerde warmtevoorzieningsnetwerken van stadswijken en dorpen. Redundantie voor gebruik van industriële afvalwarmte voor de werking van stadsverwarmingsnetwerken.

Krachtcentrales
Krachtcentrales

Stoomketels voor het starten van stoomturbines en als noodvoorziening voor stadsverwarmingsnetwerken van grote gas-en-stoomturbine-krachtcentrales.

Gemeentebedrijven
Gemeentebedrijven

Gemeentelijke warmte- en stroomvoorziening. Gebruik van aanwezige ressources voor het winnen van energie en levering aan stadsverwarmings- of collectieve verwarmingsnetwerken.

Contracting

Contracting-oplossingen voor stoom, warmte en stroom. Zekerheid van de energievoorziening voor onroerende goederen en industriële bedrijven.

Mobiele energievoorziening
Mobiele energievoorziening

Huurketels voor om tijdelijk te voorzien in warmte, heet water of stoom. Containeroplossingen voor de plaatsing van energiecentrales of eigenstroomvoorzieningen buiten gebouwen.