Accessoires voor stoomketels en voor de waterzuivering

Aansluitklare modules voor de ketelvoorziening volgens uw eisen.

Onze modules voor stoomketels maken het mogelijk om uw installaties volgens uw eisen uit te rusten. Ze zorgen voor maximale bedrijfsveiligheid evenals een lange levensduur en hoge efficiëntie onder de specifieke bedrijfsvoorwaarden.

Accessoires voor stoomketels

Rookgaswarmtewisselaar stoomketels

Rookgaswarmtewisselaar stoomketels

Met een effectieve terugwinning van rookgaswarmte tot wel 14 % brandstof besparen en tevens emissies verlagen. Een rookgaswarmtewisselaar, ook Economiser genoemd, hoort bij de basisuitrusting voor een milieuvriendelijk ketelbedrijf met optimaal energiegebruik.

 • Effectieve terugwinning van restwarmte en verlaging van rookgasverliezen
 • Maximale efficiëntie-opbrengst met condensatiebenutting
 • Brandstofbesparing tot wel 7 %, met aanvullende erachter geschakelde condenserende warmtewisselaar tot wel 14 %
 • Intelligente regeling voor een lange levensduur en efficiëntie
Meer details

Accessoires

Voedingswaterkoelmodule FWM

Voedingswaterkoelmodule FWM

De module koelt voedingswater af voordat het de Economiser binnenkomt, om een hogere benutting van de rookgaswarmte te bereiken. Dat verhoogt het rendement bij stoomketelinstallaties.

 • Door een hogere benutting van de rookgaswarmte tot wel 1,8 % brandstofkosten besparen
 • Eenvoudige uitrusting naderhand bij oudere installaties doordat er weinig ruimte voor nodig is en de leidingen eenvoudig gelegd kunnen worden
 • Afgestemde regeling voor een betrouwbare werking van ketel en componenten
 • Rendeert snel, ook bij installaties met weinig bedrijfsuren
Meer details

Accessoires

Condensaatservicemodule CSM

Condensaatservicemodule CSM

De module verzamelt vrijkomend condensaat en voert het efficiënt terug in de stoomkringloop. Ook leverbaar als hogedruk-condensaatinstallatie CHP.

 • Betrouwbaar gebruik van condensaat in stoomketelsystemen
 • Vermindering van het energie- en waterverbruik door reducering van de bijvulwaterhoeveelheden
 • Minimalisering van compressiestoomverliezen, ontziltings- en spuihoeveelheden, minder verbruik van chemicaliën
 • Verminderd corrosiepotentieel in het stoom-condensaatsysteem bij het gebruik van hogedruk-condensaatinstallaties
Meer details

Accessoires

Waterservicemodule WSM-V, WSM-T

Waterservicemodule WSM-V, WSM-T

De module voorziet stoomketels van ontgast en chemisch geconditioneerd voedingswater en voert het ontziltings- en aftapwater af.

 • Waterzuivering voor stoomketelinstallaties
 • Vermijden van corrosie in de ketel
 • De hoogste ontgassingswerking en gereduceerd verbruik van chemicaliën met volledige ontgassing WSM-V
 • Deelontgassingsmodule WSM-T voor kleine installaties
Meer details

Accessoires

Waterzuiveringsmodule WTM

Waterzuiveringsmodule WTM

De module is de ideale oplossing voor zacht voedingswater.

 • Volautomatische ontharding van het verse water voorkomt kalkaanslag
 • Voortdurend zacht voedingswater ter voorkoming van verkalking van de verwarmingsoppervlakken van het toestel
 • Waarborgt een efficiënte warmteoverdracht, hoge rendabiliteit en een lange levensduur van het toestel
 • Hoge bedrijfsveiligheid en integratie in de besturing van de installatie
Meer details

Accessoires

Pompmodule PM

Pompmodule PM

De module transporteert het voedingswater van het voedingswaterreservoir in de ketel of het condensaat van het condensaatreservoir in de ontgassingsinstallatie.

 • Voor het transport van voedingswater/condensaat
 • Verlaging van het opgenomen vermogen en verhoging van het gebruiksgemak
 • Toerentalgeregelde variant voor verhoging van de efficiëntie van de rookgaswarmtewisselaar
 • Redundante pomp voor maximale toevoerzekerheid
Meer details

Accessoires

Wateranalysetoestel WA

Wateranalysetoestel WA

Procesgerichte bewaking van ketel- en ketelvoedingswater: in het analysetoestel worden restzuurstofconcentraties, pH-waarden en geleidbaarheidswaarden in ketelvoedingswater en pH-waarden in het aangesloten ketelwater gemeten.

 • Voor de volautomatische meting en bewaking van de ketelwaterkwaliteit
 • Verhoging van de bedrijfsveiligheid door continue bewaking van de waterwaarden
 • Geautomatiseerde bewaking door voortdurende meting van pH-waarde, zuurstofgehalte en geleidbaarheid
 • Besparing van chemicaliën door op de vraag afgestemde dosering van additieven
Meer details

Accessoires

Voedingswaterregelmodule RM

Voedingswaterregelmodule RM

De module zorgt voor een zo contact mogelijk ketelwaterniveau, verbetert de stoomkwaliteit en zorgt door de verhoging van de doorstromingstijden voor een efficiëntieverhoging van de rookgaswarmtewisselaar.

 • Voor een continue voedingswaterregeling
 • Efficiëntieverhoging van de rookgaswarmtewisselaar
 • Vermindering van de pompschakelingen
 • Constant ketelwaterniveau
Meer details

Accessoires

Aftapwater-, ontspannings- en koelmodule BEM

Aftapwater-, ontspannings- en koelmodule BEM

De module is de ideale oplossing voor de afvoer van het warme afvalwater van stoomketelinstallaties.

 • Voor de koeling van aftapwater naar de toegestane temperatuur
 • Snelle en eenvoudige montage, met enkele aansluitingen direct klaar voor gebruik
 • Exact naleven van de officiële richtlijnen dankzij automatische werking
Meer details

Accessoires

Ontspannings- en warmteterugwinningsmodule EHM

Ontspannings- en warmteterugwinningsmodule EHM

De module verhoogt het rendement en vermindert brandstof- en bijvulwatergebruik.

 • Voor de terugwinning van warmte uit ontziltingswater/condensaat
 • Verhoging van het rendement van de installatie met max. 2 %
 • Verlaging van de brandstof-, koelwater- en afvalwaterkosten
 • Snelle en eenvoudige montage, met enkele aansluitingen direct klaar voor gebruik
Meer details

Accessoires

Ontspannings-, warmteterugwinnings- en aftapwatermoduul EHB

Ontspannings-, warmteterugwinnings- en aftapwatermoduul EHB

De module wint warmte terug van warm afvalwater van de stoomketelinstallatie en voert dit veilig af.

 • Voor de koeling van aftapwater en de terugwinning van warmte uit ontziltingswater/condensaat
 • Verhoging van het rendement van de installatie met max. 2 %
 • Gereduceerde brandstof-, koelwater- en afvalwaterkosten
 • Exact naleven van de officiële richtlijnen dankzij automatische werking
Meer details

Accessoires

Stoomkoeler VC

Stoomkoeler VC

De module wint warmte terug uit flash stoom, verhoogt het rendement van verlaagt daarmee het brandstofgebruik.

 • Voor de warmteterugwinning uit flash stoom van de thermische waterzuivering
 • Warmteterugwinning en zodoende rendementsverbetering
 • Bruikbare energie voor verwarming van bijvulwater of voor de overdracht naar een aparte waterkringloop
Meer details

Accessoires

Luchtvoorverwarmersysteem APH

Luchtvoorverwarmersysteem APH

Met het systeem wordt de verbrandingslucht voorverwarmd en de rookgastemperatuur verlaagd. Het rendement wordt hoger.

 • Voor een hogere systeemefficiëntie en lager brandstofverbruik met max. 2 %
 • Voorverwarming van de verbrandingslucht neemt een klein deel van het thermische vermogen van de brander over
 • Lage investeringen in vergelijking met conventionele oplossingen, rendeert snel
 • Lage onderhouds- en servicekosten
Meer details

Accessoires

Gasregelmodule GRM

Gasregelmodule GRM

De module waarborgt een constante gasdruk vóór de brander.

 • Voor de betrouwbare brandstofverzorging met gas
 • Voor een snelle montage inbouwklaar voorgemonteerd
 • Exact naleven van de officiële richtlijnen
 • Verhoging van de bedrijfsveiligheid
Meer details

Accessoires

Stoomverdeler SD

Stoomverdeler SD

De module zorgt voor de verdeling van de geproduceerde massastroom stoom naar de betreffende verbruikers.

 • Voor de verdeling van de massastroom stoom naar de verbruikers
 • Vermindering van netverliezen door centrale verdeling bij installaties met complexe verbruikerstructuren
 • Besparingen dankzij centrale bediening en onderhoud
Meer details

Accessoires

Stoomaccumulatormodule SAM

Stoomaccumulatormodule SAM

De module stelt extra stoom in piekbelastingen ter beschikking.

 • Om te voorzien in kortstondige piekbelastingen
 • Compensatie van kortstondige vermogenspieken
 • Vermindering van meegesleurd water en de negatieve gevolgen daarvan
 • Vermindering van de schakelfrequentie van de stoomontwikkelaars
Meer details