Ontspannings-, warmteterugwinnings- en aftapwatermoduul EHB
Ontspannings-, warmteterugwinnings- en aftapwatermoduul EHB

Accessoires

Ontspannings-, warmteterugwinnings- en aftapwatermoduul EHB

De module wint warmte terug van warm afvalwater van de stoomketelinstallatie en voert dit veilig af.

  • Voor de koeling van aftapwater en de terugwinning van warmte uit ontziltingswater/condensaat
  • Verhoging van het rendement van de installatie met max. 2 %
  • Gereduceerde brandstof-, koelwater- en afvalwaterkosten
  • Exact naleven van de officiële richtlijnen dankzij automatische werking
  • Snelle en eenvoudige montage, met enkele aansluitingen direct klaar voor gebruik

Voordelen

Overzicht

De module bestaat uit de combinatie van de ontspannings- en warmteterugwinningsmodule EHM met de aftapwater-, ontspannings- en koelmodule BEM. Deze dient zodoende voor de terugwinning van de aanwezige warmte-energie uit warm water (ontziltingswater/condensaat) en de afvoer van afvalwater met inachtneming van de toegestane temperatuur voor inbrenging in de riolering.

Constructie

De module bestaat uit een expansievat en een aftapwater- en koelreservoir. Voor de warmteterugwinning is een warmtewisselaar met de bijbehorende armaturen geïntegreerd.

Uitrusting

Twee boven elkaar geplaatste cilinders met aan beide kanten gesloten bodems, een opnamestation, alle noodzakelijke armaturen, de onderlinge buisverbindingen en een warmte-isolatie behoren bij de leveringsomvang en worden af fabriek kant-en-klaar gemonteerd aangeboden.