Efficiëntie-assistent MEC Optimize
Efficiëntie-assistent MEC Optimize
Efficiëntie-assistent MEC Optimize
Efficiëntie-assistent MEC Optimize
Efficiëntie-assistent MEC Optimize
Efficiëntie-assistent MEC Optimize

Regelsystemen

Efficiëntie-assistent MEC Optimize

MEC Optimize doet op basis van de werkwijze van de installatie voorspellingen over de levensduur van afzonderlijke componenten, stelt maatregelen ter verhoging van de efficiëntie voor en spoort de eigenaar aan om deze te realiseren.

  • Herkennen van verhoogde energieverliezen door intelligente gegevensanalyse op locatie
  • Verhoogde beschikbaarheid van de installatie: slijtageprognoses maken een geoptimaliseerd onderhoudsconcept mogelijk
  • Hogere bedrijfsveiligheid: intelligent ketelboek met automatische beoordeling van de testgegevens
  • Historische bedrijfsgegevens: doorlopende gegevensregistratie maakt het optimaliseren van de installatie en het opsporen van fouten, optioneel via toegang op afstand, gemakkelijker
  • Digitale archivering van documenten: alle belangrijke installatiedocumenten lokaal opgeslagen en op elk moment op te vragen
  • Eenvoudige installatie-integratie: overdracht van de installatiegegevens naar de regeltechniek via gangbare protocollen of visualisatie via pc/tablet (MEC Remote)

Voordelen

Overzicht
  • MEC Optimize is geïntegreerd in de ketelbesturingskast en registreert alle gegevens van de ketels en alle verbonden installatiecomponenten. De bedrijfsgegevens worden langdurig lokaal opgeslagen en m.b.v. trendanalyses beoordeeld. Als het brandstofverbruik bijvoorbeeld door een te hoge mate van ontzilting of vervuilingen in de ketel stijgt, dan identificeert en meldt de digitale efficiëntie-assistent mogelijke oorzaken. Als optie bestaat de mogelijkheid om meldingen voor gedefinieerde situaties direct via het systeem voor toegang op afstand MEC Remote naar de mobiele telefoon van de eigenaar te zenden.
  • MEC Optimize fungeert niet alleen als digitaal ketelboek, maar interpreteert de genoteerde waarden en helpt de eigenaar bij het herkennen en verhelpen van toestanden die corrosie bevorderen of zelfs veiligheidskritisch zijn. Bovendien wordt de werkwijze geanalyseerd met betrekking tot vaak aanlopen, inefficiënte sequentiële ketelbesturing en te vaak synchroniseren van de brander. MEC Optimize voorkomt eveneens productie-uitval door onderbroken proceswarmte: voor alle belangrijke componenten zijn de betreffende toelaatbare belastingen en schakelingen opgeslagen. Op basis van de werkwijze stelt de efficiëntie-assistent de toestand van de component vast, voorspelt de vermoedelijke resterende gebruiksduur en ondersteunt bij de onderhoudsplanning.
Uitrusting

Het systeem MEC Optimize omvat een voorgeprogrammeerde, in de schakelkast kant-en-klaar bedrade industriële pc. De module is reeds af fabriek voorgeconfigureerd met een van drie te kiezen regeltechniekprotocollen (BACnet/IP, Modbus TCP of OPC UA) en alle relevante gegevens en documenten van de ketelinstallatie zijn al geïnstalleerd. Voor een op de vraag afgestemde koppeling van installaties met meerdere ketels staan naast de hardwarevariant voor maximaal drie ketels, twee andere uitbreidingsstanden voor zes of tien ketels ter beschikking.