Luchtvoorverwarmersysteem APH
Luchtvoorverwarmersysteem APH

Accessoires

Luchtvoorverwarmersysteem APH

Met het systeem wordt de verbrandingslucht voorverwarmd en de rookgastemperatuur verlaagd. Het rendement wordt hoger.

  • Voor een hogere systeemefficiëntie en lager brandstofverbruik met max. 2 %
  • Voorverwarming van de verbrandingslucht neemt een klein deel van het thermische vermogen van de brander over
  • Lage investeringen in vergelijking met conventionele oplossingen, rendeert snel
  • Lage onderhouds- en servicekosten

Voordelen

Overzicht
  • Bij nieuw in te richten stoomketelinstallaties met Economiser komt de luchtvoorverwarming als rendementsverhogende maatregel in aanmerking, wanneer de integratie van een rookgascondensator vanwege het proces niet zinvol is.
  • Het luchtvoorverwarmersysteem wordt gestandaardiseerd aangeboden voor Bosch stoomketels met een of twee vlambuizen en duoblock-branders. Het systeem is economisch zinvol vanaf ketelvermogens van circa vijf ton stoom per uur. Door de mogelijkheid om de ventilator bovenop de ketel te plaatsen, wordt een uiterst compact systeem gerealiseerd waarvoor een gering opstellingsvlak nodig is. De kosten worden gewoonlijk tussen 1,5 en 2 jaar terugverdiend.
Constructie

Bij het Bosch systeem wordt een deelstroom van het opgewarmde voedingswater gebruikt voor de verhoging van de verbrandingsluchttemperatuur. De hierdoor afgekoelde voedingswaterdeelstroom verhoogt de efficiëntie door een verdere verlaging van de rookgastemperatuur in de erachter geschakelde combi-rookgaswarmtewisselaar.

Uitrusting

Het luchtvoorverwarmersysteem bestaat uit driewegenventiel, een gecombineerde rookgaswarmtewisselaar en een warmtewisselaar aan luchtzijde. In vergelijking met op de markt gangbare systemen met twee kringlopen zijn geen circulatiepomp, expansievat en geen verschillende elektronische veiligheids- en regelingsvoorzieningen nodig. Zowel de investeringskosten als lopende onderhouds- en onderdelenkosten worden verlaagd.