Rookgaswarmtewisselaar stoomketels
Rookgaswarmtewisselaar stoomketels
Rookgaswarmtewisselaar stoomketels
Rookgaswarmtewisselaar stoomketels
Rookgaswarmtewisselaar stoomketels
Rookgaswarmtewisselaar stoomketels

Accessoires voor stoomketels

Rookgaswarmtewisselaar stoomketels

Met een effectieve terugwinning van rookgaswarmte tot wel 14 % brandstof besparen en tevens emissies verlagen. Een rookgaswarmtewisselaar, ook Economiser genoemd, hoort bij de basisuitrusting voor een milieuvriendelijk ketelbedrijf met optimaal energiegebruik.

  • Effectieve terugwinning van restwarmte en verlaging van rookgasverliezen
  • Maximale efficiëntie-opbrengst met condensatiebenutting
  • Brandstofbesparing tot wel 7 %, met aanvullende erachter geschakelde condenserende warmtewisselaar tot wel 14 %
  • Intelligente regeling voor een lange levensduur en efficiëntie
  • In de ketel compact geïntegreerd of als stand-alone-variant voor eenvoudige uitrusting naderhand
  • Voedingswaterkoeling of voorverwarming van de verbrandingslucht als alternatieven voor de condenserende warmtewisselaar

Voordelen

Effectieve terugwinning van restwarmte

De rookgasstromen bij de keteluitgang hebben vanwege het principe een warmtepotentieel op een hoog temperatuurniveau. Om onnodige rookgasverliezen te vermijden is een rookgaswarmtewisselaar geschikt. Deze efficiëntiecomponent onttrekt warmte aan het hete rookgas en verwarmt op zijn beurt voedingswater voor, dat verlaagt wederom de benodigde brandstof bij de stoomproductie.

Maximale efficiëntie-opbrengst met condensatiebenutting

Met een condenserende warmtewisselaar kan niet alleen de warmte van de rookgassen beter benut worden. Daarnaast wordt het water dat bij de verbranding ontstaat, gecondenseerd. De vrijkomende energie warmt bijvoorbeeld koud vers water voor. Als alternatief dient de warmte ook voor de voorverwarming van water voor andere processen of als ondersteuning van verwarmingstoepassingen.

Hoge brandstofbesparing tot wel 14 %

Het effectieve gebruik van de teruggewonnen restwarmte maakt een brandstofbesparing van maximaal 7 % mogelijk. Gecombineerd met de condensatiebenutting wordt het besparingspotentieel met nog eens 7 % verhoogd. Door de duidelijk geringere brandstofkosten renderen de rookgaswarmtewisselaars gewoonlijk vrij snel.

Intelligent geregeld voor een lange levensduur en efficiëntie

In combinatie met de besturingen van Bosch kunnen de ketels afhankelijk van belasting van de verbruikers geregeld en optimaal gebruikt worden. De regeling van het systeem waarborgt een continu hoog rendement en een lange levensduur.

Compact geïntegreerd of eenvoudig naderhand uit te rusten

De geïntegreerde rookgaswarmtewisselaar is af fabriek als bestanddeel van de ketel in de rookgaskamer ingebouwd, aan waterzijde aangesloten en direct gereed voor gebruik. Ook verkrijgbaar als stand-alone-variant voor eenvoudig naderhand uitrusten. De condenserende warmtewisselaar van roestvrij staal levert Bosch eveneens als een aparte, aansluitklare module.

Efficiënte alternatieven voor de condenserende warmtewisselaar

Naast de condenserende warmtewisselaar zijn er andere rendementsverhogende mogelijkheden in combinatie met een Economiser. Samen met de aantrekkelijk geprijsde voedingswaterkoeler kan de efficiëntie met tot wel 8,6 % hoger worden. Een ander alternatief met een mogelijke verhoging van de efficiëntie met tot wel 9 % is de voorverwarming van de verbrandingslucht.