Wateranalysetoestel WA
Wateranalysetoestel WA

Accessoires

Wateranalysetoestel WA

Procesgerichte bewaking van ketel- en ketelvoedingswater: in het analysetoestel worden restzuurstofconcentraties, pH-waarden en geleidbaarheidswaarden in ketelvoedingswater en pH-waarden in het aangesloten ketelwater gemeten.

  • Voor de volautomatische meting en bewaking van de ketelwaterkwaliteit
  • Verhoging van de bedrijfsveiligheid door continue bewaking van de waterwaarden
  • Geautomatiseerde bewaking door voortdurende meting van pH-waarde, zuurstofgehalte en geleidbaarheid
  • Besparing van chemicaliën door op de vraag afgestemde dosering van additieven
  • Rendementsverhoging van de installatie door gereduceerde ontziltingsverliezen en het besparen van flash stoomenergie
  • Een wateranalysetoestel kan maximaal drie ketels bewaken en in installatiebesturingen met regeltechniek geïntegreerd worden

Voordelen

Overzicht
  • Een probleemloos ketelbedrijf is afhankelijk van een goede waterkwaliteit. Het wateranalysetoestel neemt de continue meting en bewaking van de volgende waarden voor zijn rekening: pH-waarde in het ketelwater, pH-waarde, zuurstofgehalte en geleidbaarheid in het ketelvoedingswater, pH-waarde en geleidbaarheid van het condensaat of stoomboilerwater
  • Alle gegevens worden m.b.v. een bussysteem doorgegeven aan het installatiemanagementsysteem SCO. Samen met de ketelwatergeleidbaarheid en de geleidbaarheidswaarden van de afzonderlijke condensaatstromen zijn zodoende alle relevante waterparameters in het installatiemanagementsysteem SCO beschikbaar.
Constructie

Het wateranalysetoestel bestaat uit een analysedeel en een elektronicadeel, die in twee af fabriek met elkaar verbonden wandbehuizingen zijn ondergebracht.

Uitrusting
  • Het analysedeel bevat de meetmodules: pH-Control voor de meting van de pH-waarde in het ketelwater van max. 3 ketels en in het ketelvoedingswater, O2-Control voor de meting van het O2-gehalte in het ketelvoedingswater, geleidbaarheidssensor voor de meting van de geleidbaarheid in het ketelvoedingswater, voor de monstervoorbereiding, doorstroomkoeler voor ketel- en ketelvoedingswater evenals regelarmaturen voor de schakeling en verdeling van de afzonderlijke media, debietindicator voor de visuele controle
  • Het elektronicadeel bevat: besturingseenheid inclusief touchpaneel, voedingsspanning, elektronica van de meetmodules, communicatieprocessoren voor de gegevensuitwisseling tussen wateranalysetoestel WA en installatiemanagementsysteem SCO