Kocioł odzysknicowy z własnym opalaniem
Kocioł odzysknicowy z własnym opalaniem
Kocioł odzysknicowy z własnym opalaniem
Kocioł odzysknicowy z własnym opalaniem
H₂ ready

Systemy ciepła odpadowego

Kocioł odzysknicowy z własnym opalaniem

Konwencjonalnie opalany kocioł wytwarza ciepło grzewcze lub technologiczne, wykorzystując jednocześnie potencjał cieplny źródeł ciepła odpadowego.

  • Opalane konwencjonalnie urządzenie grzewcze z zintegrowanym dodatkowo ciągiem płomieniówek do wykorzystania ciepła odpadowego
  • Przyjazne dla środowiska wytwarzanie ciepła grzewczego lub technologicznego z wykorzystaniem źródeł ciepła odpadowego
  • Wysoka niezawodność zasilania dzięki własnemu palenisku
  • Wytrzymałość, niezawodność i trwałość
  • Elastyczne zastosowanie z różnymi paliwami, również jako palenisko wielopaliwowe (ropa naftowa, gaz, biogaz, wodór)
  • Możliwość eksploatacji w połączeniu z modułowymi blokami grzewczo-energetycznymi lub turbinami gazowymi

Najważniejsze korzyści

Przegląd
  • Te wersje kotłów wodnych i kotłów parowych są opalanymi w konwencjonalny sposób 3-ciągowymi konstrukcjami z zintegrowanym dodatkowo oddzielnym ciągiem płomieniówek do wykorzystania ciepła odpadowego. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w połączeniu z modułowymi blokami grzewczo-energetycznymi lub turbinami gazowymi. W przewodzie ciepła odpadowego gorące spaliny z procesów spalania wykorzystywane są do wspomagania wytwarzania ciepła grzewczego lub technologicznego.
  • W przypadku stosowania kotłów odzysknicowych bez dodatkowego paleniska konieczne są zazwyczaj dodatkowe kotły obciążenia szczytowego. W tym wariancie konstrukcyjnym często można z tego zrezygnować dzięki własnemu palenisku. Koszty inwestycyjne, wymagania przestrzenne i koszty wyposażenia są znacznie zredukowane.
Wyposażenie

Dostępne wyposażenie jest identyczne z opcjami wyposażenia serii kotłów parowych Universal UL-S lub kotłów wodnych Unimat UT-H.