Podzespoły do kotłów parowych i do uzdatniania wody

Gotowe do montażu moduły do zasilania kotłów zgodnie z wymaganiami użytkownika.

Nasze moduły do kotłów parowych umożliwiają wyposażenie instalacji zgodnie z wymaganiami użytkownika. Zapewniają one maksymalną niezawodność pracy, długi okres użytkowania i wysoką wydajność w określonych warunkach eksploatacji.

Podzespoły do kotłów parowych

Wymienniki ciepła spalin do kotłów parowych

Wymienniki ciepła spalin do kotłów parowych

Do 14% oszczędności paliwa dzięki efektywnemu odzyskiwaniu ciepła spalin, przy jednoczesnej redukcji ich emisji. Wymiennik ciepła spalin, nazywany Economiserem, jest częścią podstawowego wyposażenia zoptymalizowanego energetycznie i przyjaznego dla środowiska kotła.

 • Efektywne odzyskiwanie ciepła i redukcja strat spalin
 • Maksymalny wzrost efektywności dzięki wykorzystaniu ciepła spalania
 • Oszczędność paliwa do 7%, z dodatkowymi wymiennikami ciepła spalania do 14%
 • Inteligentna regulacja zapewniająca długą żywotność i efektywność
Produkty

Podzespoły

Moduł chłodzenia wody zasilającej FWM

Moduł chłodzenia wody zasilającej FWM

Moduł chłodzi wodę zasilającą przed wejściem do ekonomizera w celu osiągnięcia wyższego wykorzystania ciepła spalin. Powoduje to zwiększenie stopnia sprawności instalacji kotłów parowych.

 • Oszczędność kosztów paliwa do 1,8% dzięki większemu wykorzystaniu ciepła spalin
 • Łatwe doposażenie starszych instalacji dzięki niewielkiemu zapotrzebowaniu na miejsce i prostemu orurowaniu
 • Skoordynowana regulacja zapewnia bezpieczną eksploatację kotła i podzespołów
 • Szybka amortyzacja również w przypadku instalacji o niewielkiej liczbie roboczogodzin
Produkty

Podzespoły

Moduł serwisowy kondensatu CSM

Moduł serwisowy kondensatu CSM

Moduł zbiera kondensat i efektywnie wprowadza go ponownie do obiegu pary. Dostępny również jako wysokociśnieniowa instalacja kondensatu CHP.

 • Bezpieczne wykorzystanie kondensatu w systemach kotłów parowych
 • Zmniejszenie zużycia energii i wody poprzez redukcję ilości wody uzupełniającej
 • Zminimalizowanie strat pary wodnej, ilości procesów odsalania i odmulania, mniejsze zużycie środków chemicznych
 • Zmniejszona podatność na korozję w układzie kondensatu pary w przypadku stosowania wysokociśnieniowych układów kondensatu
Produkty

Podzespoły

Moduł przygotowania wody WSM-V, WSM-T

Moduł przygotowania wody WSM-V, WSM-T

Moduł zaopatruje kotły parowe w odgazowaną i chemicznie uzdatnioną wodę zasilającą oraz utylizuje wodę pozostałą po odsalaniu i wodę spustową.

 • Uzdatnianie wody do instalacji kotłów parowych
 • Zapobieganie korozji w kotle
 • Najwyższa skuteczność odgazowywania i mniejsze zużycie środków chemicznych przy odgazowaniu zupełnym za pomocą WSM-V
 • Moduł przygotowania wody z częściowym odgazowaniem WSM-T do małych instalacji
Produkty

Podzespoły

Moduł utylizacji wody WTM

Moduł utylizacji wody WTM

Moduł jest idealnym rozwiązaniem dla zmiękczonej wody zasilającej.

 • W pełni automatyczne zmiękczanie świeżej wody zapobiega tworzeniu się osadowi z kamienia
 • Trwale zmiękczona woda zasilająca zapobiega osadzaniu się kamienia na powierzchniach grzewczych kotła
 • Zapewnia efektywne przenoszenie ciepła, wysoką ekonomiczność i długi okres żywotności kotła
 • Wysoka niezawodność działania oraz integracja z systemem sterowania instalacji kotłowych
Produkty

Podzespoły

Moduł wody zasilającej PM

Moduł wody zasilającej PM

Moduł transportuje wodę zasilającą ze zbiornika wody zasilającej do kotła lub kondensat z pojemnika kondensatu do odgazowywacza.

 • Do transportu wody zasilającej/kondensatu
 • Redukcja zużycia energii i zwiększenie komfortu obsługi
 • Wariant z regulacją prędkości obrotowej w celu zwiększenia efektywności spalinowego wymiennika ciepła
 • Redundantna pompa zapewnia maksymalną niezawodność zasilania
Produkty

Podzespoły

Analizator wody WA

Analizator wody WA

Zorientowane na proces monitorowanie wody kotłowej i zasilającej kocioł: W analizatorze dokonywany jest pomiar stężenia tlenu resztkowego, wartości pH i przewodności w wodzie zasilającej kocioł oraz wartości pH w podłączonej wodzie kotłowej.

 • Do w pełni automatycznego pomiaru i monitorowania jakości wody kotłowej
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez stałą kontrolę parametrów wody
 • Zautomatyzowana kontrola poprzez ciągły pomiar wartości pH, zawartości tlenu i przewodności
 • Oszczędność chemikaliów poprzez dozowanie dodatków w zależności od potrzeb
Produkty

Podzespoły

Moduł regulacji wody zasilającej RM

Moduł regulacji wody zasilającej RM

Moduł zapewnia możliwie stały poziom wody kotłowej, poprawia jakość pary oraz zwiększa sprawność spalinowego wymiennika ciepła poprzez wydłużenie czasu przepływu.

 • Do ciągłej regulacji wody zasilającej
 • Wzrost efektywności spalinowego wymiennika ciepła
 • Ograniczenie liczby przełączeń pomp
 • Stały poziom wody kotłowej
Produkty

Podzespoły

Moduł wody spustowej, rozprężania i chłodzenia BEM

Moduł wody spustowej, rozprężania i chłodzenia BEM

Moduł jest idealnym rozwiązaniem w zakresie utylizacji gorących ścieków z instalacji kotłów parowych.

 • Do chłodzenia wody spustowej do dopuszczalnej temperatury
 • Szybki i łatwy montaż, natychmiastowa gotowość do pracy dzięki kilku przyłączom
 • Ścisła zgodność z obowiązującymi przepisami dzięki automatycznej pracy
Produkty

Podzespoły

Moduł odprężania i odzysku ciepła EHM

Moduł odprężania i odzysku ciepła EHM

Moduł zwiększa stopień sprawności oraz zmniejsza zużycie paliwa i wody uzupełniającej.

 • Do odzysku ciepła z odsalanej wody/kondensatu
 • Zwiększenie stopnia sprawności instalacji o maksymalnie 2%
 • Redukcja kosztów paliwa, wody chłodzącej i ścieków
 • Szybki i łatwy montaż, natychmiastowa gotowość do pracy dzięki kilku przyłączom
Produkty

Podzespoły

Moduł odprężania, odzysku ciepła i wody spustowej EHB

Moduł odprężania, odzysku ciepła i wody spustowej EHB

Moduł odzyskuje ciepło z gorących ścieków z instalacji kotła parowego i bezpiecznie je odprowadza.

 • Do chłodzenia wody spustowej i odzyskiwania ciepła z wody odsalanej/kondensatu
 • Zwiększenie stopnia sprawności instalacji o maksymalnie 2%
 • Zredukowane koszty paliwa, wody chłodzącej i ścieków
 • Ścisła zgodność z obowiązującymi przepisami dzięki automatycznej pracy
Produkty

Podzespoły

Schładzacz oparów VC

Schładzacz oparów VC

Moduł odzyskuje ciepło z oparów, zwiększa stopień sprawności i tym samym zmniejsza zużycie paliwa.

 • Do odzysku ciepła z oparów pochodzących z termicznego uzdatniania wody
 • Odzysk ciepła, a tym samym zwiększony stopień sprawności
 • Energia użytkowa do ogrzewania wody uzupełniającej lub do przekazania do osobnego obiegu wody
Produkty

Podzespoły

Układ podgrzewania powietrza APH

Układ podgrzewania powietrza APH

Układ podgrzewa wstępnie powietrze do spalania i obniża temperaturę spalin. Zwiększa się stopień sprawności.

 • Możliwość zwiększenia efektywności systemu oraz zredukowania zużycia paliwa o maksymalnie 2%
 • Wstępne podgrzewanie powietrza do spalania przejmuje niewielką część mocy cieplnej palnika
 • Niski poziom inwestycji w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi, krótki czas amortyzacji
 • Niskie koszty konserwacji i serwisowania
Produkty

Podzespoły

Moduł regulacji gazu GRM

Moduł regulacji gazu GRM

Moduł zapewnia stałe ciśnienie gazu przed palnikiem.

 • Niezawodne dostarczanie paliwa gazowego
 • Wstępnie zmontowany w celu szybkiego montażu
 • Ścisła zgodność z obowiązującymi przepisami
 • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy
Produkty

Podzespoły

Rozdzielacz pary SD

Rozdzielacz pary SD

Moduł ten zapewnia dystrybucję wytworzonego strumienia masy pary do odpowiednich odbiorników.

 • Do rozprowadzania strumienia masy pary do odbiorników
 • Redukcja strat sieciowych poprzez centralną dystrybucję w przypadku systemów o złożonej strukturze odbiorników
 • Oszczędności dzięki centralnej obsłudze i konserwacji
Produkty

Podzespoły

Moduł akumulowania pary SAM

Moduł akumulowania pary SAM

Moduł dostarcza dodatkową parę przy obciążeniu szczytowym.

 • Do pokrywania krótkotrwałych obciążeń szczytowych
 • Wyrównanie krótkotrwałych szczytów mocy
 • Ograniczenie zjawiska porywania wody i jego negatywnych skutków
 • Zmniejszenie częstości łączeń wytwornic pary
Produkty