Moduł wody spustowej, rozprężania i chłodzenia BEM
Moduł wody spustowej, rozprężania i chłodzenia BEM

Podzespoły

Moduł wody spustowej, rozprężania i chłodzenia BEM

Moduł jest idealnym rozwiązaniem w zakresie utylizacji gorących ścieków z instalacji kotłów parowych.

  • Do chłodzenia wody spustowej do dopuszczalnej temperatury
  • Szybki i łatwy montaż, natychmiastowa gotowość do pracy dzięki kilku przyłączom
  • Ścisła zgodność z obowiązującymi przepisami dzięki automatycznej pracy

Najważniejsze korzyści

Przegląd

Moduł wody spustowej, rozprężania i chłodzenia służy do gromadzenia wszystkich gorących odpływów z instalacji kotła parowego. Woda spustowa jest gromadzona, rozprężana i chłodzona do dopuszczalnej, ustawionej temperatury wlotu do kanału. Moduł został zaprojektowany z myślą o instalacjach wielokotłowych z maks. 3 kotłami parowymi.

Konstrukcja

Zamknięty, stojący zbiornik zamontowany na konstrukcji nośnej z wieloma króćcami dopływu i odpływu. Dolna cześć modułu jest w trakcie pracy wypełniona wodą, natomiast górna część służy jako przestrzeń do rozprężania. Zamontowany w dolnej części modułu przetwornik pomiarowy temperatury rejestruje temperaturę medium i przekształca ją na sygnał elektryczny. Chłodzenie mieszane uzyskuje się poprzez zasilanie zimną, zmiękczoną wodą uzupełniającą, przy czym ścieki są bezpiecznie odprowadzane po osiągnięciu dopuszczalnej temperatury wlotu do kanału. Temperatura ścieków może być regulowana za pośrednictwem sterownika modułu przygotowania wody.

Wyposażenie

Moduł składa się ze stojącego cylindra, który jest zamknięty dnem po obu stronach i został wyposażony na całym obwodzie w zabezpieczenie przed dotykiem. Moduł posiada izolację termiczną oraz wszystkie niezbędne armatury i jest zmontowany fabrycznie.