System sterowania kotłem BCO
System sterowania kotłem BCO

Sterowanie i łączność

System sterowania kotłem BCO

Intuicyjne sterowanie kotłem w oparciu o programowalny sterownik logiczny o najwyższej przejrzystości danych eksploatacyjnych w celu zapewnienia optymalnej pracy kotła.

 • Specyficzny dla danego projektu system sterowania zapewnia optymalne sterowanie dedykowane kotłom parowym lub kotłom wodnym
 • Maksymalna niezawodność zasilania i eksploatacji dzięki zintegrowanym funkcjom monitorowania i ochrony
 • Funkcja Condition Monitoring zapewnia niezmiennie wysoką efektywność i dostępność instalacji kotłów parowych, kotłów wodnych i kotłów grzewczych
 • Intuicyjna obsługa dzięki zastosowaniu symboli graficznych i prezentacji na nowoczesnych wyświetlaczach dotykowych
 • W pełni automatyczna praca wysokociśnieniowego kotła parowego dzięki modułowi automatyki SUC (kontrola rozruchu, podtrzymania i zatrzymania kotła)
 • Łatwe podłączenie do nadrzędnych systemów wizualizacji i sterowania, jak również zdalna regulacja poprzez MEC Remote

Najważniejsze korzyści

Przegląd
 • Wszystkie istotne funkcje umożliwiające optymalną i dostosowaną do potrzeb pracę kotłów parowych lub kotłów wodnych są dostępne dzięki systemowi sterowania kotłem BCO. Na ekranie dotykowym można wyświetlać różne informacje, takie jak stany pracy, dane robocze i wartości pomiarowe. Za pomocą zintegrowanego oprogramowania „Condition Monitoring Basic“ analizuje się, ocenia i wyświetla w przejrzysty sposób szeroki zakres danych instalacji za pomocą modelu sygnalizacji świetlnej. Tryby pracy, które są nieekonomiczne, powodują zwiększone zużycie lub nieplanowane awarie, można zidentyfikować i zapobiec im na wczesnym etapie. Osiągana jest niezmiennie wysoka wydajność i dostępność instalacji kotłowych. Oferowana seryjnie funkcja diagnostyczna wspomaga użytkownika kotła lub serwisanta w szybkim zlokalizowaniu i wyeliminowaniu nieprawidłowości w pracy. Prowadzi to do dalszego zwiększenia przejrzystości i bezpieczeństwa obsługi.
 • W ramach sterowania kotłem BCO opcjonalnie dostępny jest moduł automatyki SUC (kontrola rozruchu, podtrzymania i zatrzymania kotła) dla wysokociśnieniowych kotłów parowych. W przypadku stosowania modułu SUC proces uruchamiania i wyłączania przebiega w pełni automatycznie po naciśnięciu przycisku lub wygenerowaniu zewnętrznego sygnału żądania. Funkcje automatyczne chronią instalację przed niepotrzebnym obciążeniem podczas rozruchu na zimno, w trybie utrzymywania ciepła i podczas normalnej pracy.
Konstrukcja

Programowalny sterownik logiczny z kolorowym wyświetlaczem TFT i powierzchnią dotykową. Sterowanie kotła BCO zintegrowane w szafie sterowniczej kotła.

Wyposażenie
 • Regulacja mocy
 • Regulacja poziomu
 • Moduł ESM (Energy Saving Materials)
 • Prognozujące monitorowanie stanu i wydajności „Condition Monitoring Basic“
 • Funkcja diagnostyczna
 • Licznik godzin pracy kotła
 • Licznik godzin pracy palnika
 • Proces rejestracji liczby startów palnika
 • Wyświetlanie komunikatów roboczych i sygnalizacja zakłóceń w formie zwykłego tekstu
 • Historia komunikatów
 • Intuicyjna obsługa z poziomu menu za pomocą dotykowego wyświetlacza graficznego
 • Wyświetlanie i tymczasowe przechowywanie wszystkich niezbędnych wartości pomiarowych i stanów kotła
 • Podstawowe funkcje BCO mogą zostać rozszerzone o dodatkowe opcje i funkcje.