System zarządzania instalacją SCO
System zarządzania instalacją SCO

Sterowanie i łączność

System zarządzania instalacją SCO

Spójna logika obsługi z zintegrowanymi funkcjami ochronnymi gwarantuje bezproblemową pracę instalacji kotłowych.

 • Do inteligentnego sterowania instalacjami wielokotłowymi i systemami kotłowymi
 • Łatwe podłączenie do nadrzędnych systemów wizualizacji i sterowania
 • Zintegrowane funkcje monitorowania i ochrony przed nieprawidłową obsługą
 • Szeroki zakres zapamiętywania parametrów roboczych oraz komunikatów roboczych
 • Bezpieczna regulacja zdalna poprzez MEC Remote
 • Intuicyjna obsługa dzięki zastosowaniu symboli graficznych i prezentacji na nowoczesnych wyświetlaczach dotykowych

Najważniejsze korzyści

Przegląd

System zarządzania instalacją SCO stanowi połączenie sterowania kotłami parowymi i/lub kotłami wodnymi, jak również sterowanie poszczególnymi modułami, tworząc kompleksowy system zarządzania i oferując wiele nowych możliwości. Komunikacja pomiędzy systemem sterowania kotłem BCO, innymi sterownikami i SCO odbywa się poprzez wydajny system magistrali. Złożone okablowanie i separacja sygnałów są dzięki temu zbędne. Podłączenie do nadrzędnego systemu wizualizacji i sterowania jest możliwe za pomocą interfejsu Profibus DP.

Konstrukcja

Programowalny, wydajny sterownik logiczny z ekranem obsługowym w postaci kolorowego wyświetlacza TFT z powierzchnią dotykową.

Wyposażenie
 • Sterowanie sekwencyjne instalacji wielokotłowej
 • Integracja analizatorów wody
 • Integracja odgazowywaczy
 • Integracja instalacji kondensatu
 • Włączenie monitorowania ciał obcych
 • Włączenie urządzeń do zasilania olejem
 • Różne regulatory ciśnienia i temperatury itd.
 • Moduł utrzymywania temperatury powrotu (dotyczy tylko gorącej wody)
 • System sterowania z automatyką pogodową (dotyczy tylko gorącej wody)