Moduł serwisowy kondensatu CSM
Moduł serwisowy kondensatu CSM

Podzespoły

Moduł serwisowy kondensatu CSM

Moduł zbiera kondensat i efektywnie wprowadza go ponownie do obiegu pary. Dostępny również jako wysokociśnieniowa instalacja kondensatu CHP.

  • Bezpieczne wykorzystanie kondensatu w systemach kotłów parowych
  • Zmniejszenie zużycia energii i wody poprzez redukcję ilości wody uzupełniającej
  • Zminimalizowanie strat pary wodnej, ilości procesów odsalania i odmulania, mniejsze zużycie środków chemicznych
  • Zmniejszona podatność na korozję w układzie kondensatu pary w przypadku stosowania wysokociśnieniowych układów kondensatu

Najważniejsze korzyści

Przegląd
  • Kondensat z odbiorników pary jest wprowadzany do modułu serwisowego kondensatu, zbierany i czasowo magazynowany. Pompa kondensatu odprowadza kondensat z powrotem do urządzenia odgazowania wody zasilającej w zależności od poziomu wymaganej wody.
  • Wysokociśnieniowa instalacja kondensatu umożliwia utrzymanie stałego poziomu ciśnienia i temperatury kondensatu w celu uniknięcia lub znacznego ograniczenia strat pary w fazie rozprężania. W razie potrzeby kondensat jest wtłaczany bezpośrednio do kotła parowego za pośrednictwem pompy kondensatu. Ponowne odgazowanie kondensatu wysokociśnieniowego nie jest konieczne.
Konstrukcja

Wszystkie podzespoły są hydraulicznie orurowane, izolowane termicznie i okablowane elektrycznie, tworząc wielofunkcyjną jednostkę montażową najwyższej jakości. Bezciśnieniowy moduł serwisowy kondensatu jest zamontowany na stabilnym urządzeniu nośnym i przeznaczony do instalacji na poziomie gruntu. Wysokociśnieniowa instalacja kondensatu jest przygotowana do montażu otwartego, przy czym wymagana wysokość napływu wynosi co najmniej 1,5 metra. Wszystkie funkcje są wspomagane komputerowo i regulowane samoczynnie poprzez programowalny sterownik logiczny.

Wyposażenie

Instalacja składa się z podzespołów pojemnika kondensatu, modułu pompy kondensatu, szafy sterowniczej oraz elementów wyposażenia. Instalacja jest fabrycznie w pełni orurowana i izolowana termicznie.