Moduł regulacji wody zasilającej RM
Moduł regulacji wody zasilającej RM

Podzespoły

Moduł regulacji wody zasilającej RM

Moduł zapewnia możliwie stały poziom wody kotłowej, poprawia jakość pary oraz zwiększa sprawność spalinowego wymiennika ciepła poprzez wydłużenie czasu przepływu.

  • Do ciągłej regulacji wody zasilającej
  • Wzrost efektywności spalinowego wymiennika ciepła
  • Ograniczenie liczby przełączeń pomp
  • Stały poziom wody kotłowej
  • Bezpieczne minimalne natężenie przepływu do chłodzenia pompy zasilającej

Najważniejsze korzyści

Przegląd

W przypadku braku pompy zasilającej z regulacją prędkości obrotowej zaleca się, aby we wszystkich kotłach wyposażonych w palniki modulowane i spalinowe wymienniki ciepła stosować alternatywnie regulację ciągłą z modułem regulacji wody zasilającej. Moduł zapewnia dłuższy czas przepływu przez spalinowy wymiennik ciepła, a tym samym optymalny odzysk ciepła ze spalin kotła. Jednocześnie minimalna ilość wymagana do chłodzenia pompy zasilającej jest zabezpieczona przez moduł regulacji wody zasilającej.

Wyposażenie

Moduł regulacji wody zasilającej do regulacji bezstopniowej składa się z zaworu regulacyjnego wody zasilającej, urządzenia spustowego, urządzenia wychwytującego zanieczyszczenia, dwóch zaworów odcinających oraz urządzenia obejściowego.