Moduł akumulowania pary SAM
Moduł akumulowania pary SAM

Podzespoły

Moduł akumulowania pary SAM

Moduł dostarcza dodatkową parę przy obciążeniu szczytowym.

  • Do pokrywania krótkotrwałych obciążeń szczytowych
  • Wyrównanie krótkotrwałych szczytów mocy
  • Ograniczenie zjawiska porywania wody i jego negatywnych skutków
  • Zmniejszenie częstości łączeń wytwornic pary
  • Redukcja zużycia energii i zużycia się

Najważniejsze korzyści

Przegląd

Moduł służy do przechowywania określonej ilości energii, która jest dostępna przy spadku ciśnienia w postaci pary z rozprężania. Obszar zastosowania obejmuje pokrycie obciążeń szczytowych, np. w przypadku krótkotrwałego przekroczenia wydajności wytwornicy pary. Im większa jest pojemność wodna zasobnika, tym większe jest ciepło ponownego parowania.

Konstrukcja

Zasobnik pary składa się z poziomego cylindrycznego zbiornika z wbudowaną rurką dyszy parowej.

Wyposażenie

Moduł posiada izolację cieplną i jest dostarczany w stanie gotowym do pracy z zainstalowanym wyposażeniem. Moduł jest wyposażony w armaturę odpowietrzającą, spustowo-odcinającą, napełniająco-odcinającą, armaturę wlotu i pobierania pary, zabezpieczenie przed przelewem i nadciśnieniem, bezpośredni wskaźnik temperatury oraz wskaźnik poziomu wody.