Moduł funkcyjny FM-MM
Moduł funkcyjny FM-MM
Moduł funkcyjny FM-MM
Moduł funkcyjny FM-MM
Moduł funkcyjny FM-MM
Moduł funkcyjny FM-MM

Podzespoły układu sterowania i łączności

Moduł funkcyjny FM-MM

Moduł funkcyjny FM-MM Control 8000 oferuje pełną elastyczność integracji nawet dwóch obwodów grzewczych. Dzięki intuicyjnemu menu i funkcjom automatycznym można wygodnie skonfigurować każdy obieg grzewczy i jednocześnie oszczędzać energię.

  • Elastyczna rozbudowa Control 8000 o maksymalnie dwa obwody grzewcze
  • Wygodna obsługa obwodów grzewczych z indywidualnym planowaniem tygodniowym lub ręczną regulacją
  • Indywidualne przełączanie trybu ogrzewania i obniżania oraz prosta analiza błędów
  • Oszczędzanie energii podczas wakacji dzięki automatycznemu dostosowaniu zapotrzebowania na ciepło
  • Optymalny komfort cieplny dzięki możliwości regulacji temperatury w pomieszczeniu za pomocą zdalnego sterowania BFU

Najważniejsze korzyści

Wygodna obsługa obwodów grzewczych

Moduł funkcyjny MM pozwala na rozszerzenie interfejsu użytkownika Control 8000 o menu dla podłączonych obwodów grzewczych. Obejmuje to wygodnie regulowane planowanie tygodniowe oraz możliwość sterowania ręcznego. Istnieje możliwość podłączenia mieszanych obwodów grzewczych z urządzeniem uruchamiającym lub niemieszanych obwodów grzewczych bez urządzenia uruchamiającego.

Indywidualne przełączanie między ogrzewaniem a obniżaniem

Control 8000 zapewnia pełną elastyczność podczas przełączania między ogrzewaniem a obniżaniem. Przełączanie może odbywać się poprzez układ sterujący, zdalnie poprzez MEC Remote lub za pomocą zewnętrznego sygnału analogowego. Do tego przeznaczony jest bezpotencjałowy styk, który może być również wykorzystany do analizy.

Oszczędzanie energii podczas wakacji

Podczas urlopu regulator automatycznie dostosowuje zapotrzebowanie na ciepło, oszczędzając energię i chroniąc środowisko. W zintegrowanym kalendarzu rocznym można z wyprzedzeniem zaprogramować okresy urlopowe i ustawić żądaną temperaturę ogrzewania.

Optymalny komfort cieplny dzięki zdalnemu sterowaniu

Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest pilot zdalnego sterowania BFU. Poza ogrzewaniem z regulowanym zgodnie z temperaturą zewnętrzną, BFU oferuje możliwość jeszcze dokładniejszej regulacji krzywej ogrzewania za pomocą sterowania według pomieszczenia.