Moduł funkcyjny FM-MW
Moduł funkcyjny FM-MW
Moduł funkcyjny FM-MW
Moduł funkcyjny FM-MW

Podzespoły układu sterowania i łączności

Moduł funkcyjny FM-MW

Moduł funkcyjny FM-MW pozwala na rozszerzenie Control 8000 o funkcje obwodu grzewczego i ciepłej wody. Osobna regulacja zapewniająca pełną elastyczność i wysoki komfort ciepłej wody.

  • Proste rozszerzenie Control 8000 o funkcje obwodu grzewczego i ciepłej wody
  • Wygodna obsługa obwodów grzewczych i ciepłej wody z indywidualnym planowaniem tygodniowym lub ręczną regulacją
  • Wysoki komfort ciepłej wody dzięki planowaniu tygodniowemu i obwodowi cyrkulacyjnemu
  • Oszczędzanie energii podczas urlopu dzięki automatycznemu dopasowaniu do zapotrzebowania na ogrzewanie i ciepłą wodę
  • Funkcja termicznej dezynfekcji pozwalająca na spełnienie wymogów higienicznych
  • Aktywacja pojedynczego ładowania i dezynfekcji termicznej poprzez zewnętrzne przełączanie

Najważniejsze korzyści

Wygodna obsługa obwodu ogrzewania i ciepłej wody

Moduł funkcyjny MW pozwala na rozszerzenie Control 8000 o menu podłączonego obwodu grzewczego z/ bez urządzenia uruchamiającego i obwodu ciepłej wody z pompą do napełniania zasobnika oraz pompą cyrkulacyjną. Obejmuje to wygodnie regulowane planowanie tygodniowe oraz możliwość sterowania ręcznego.

Wysoki komfort ciepłej wody

Oddzielny tygodniowy program przełączania można wykorzystać do sterowania pompą cyrkulacyjną w sposób oszczędny z trybem pracy interwałowej lub ciągłej. Gorąca woda jest od razu dostępna dla klienta. Oddzielnie konfigurowane tygodniowe planowanie ciepłej wody użytkowej i ogrzewania zapewnia pełną elastyczność.

Oszczędzanie energii podczas wakacji

Podczas urlopu Control 8000 automatycznie dostosowuje zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę, oszczędzając energię i chroniąc środowisko. W zintegrowanym kalendarzu rocznym można z wyprzedzeniem zaprogramować okresy urlopowe i ustawić żądaną temperaturę ogrzewania.

Funkcja dezynfekcji termicznej

Dzięki tej funkcji można przeprowadzić obowiązkową dezynfekcję termiczną, zapobiegającą ewentualnemu zanieczyszczeniu zarazkami. Poza wymogami prawnymi częstotliwość i temperaturę dezynfekcji można ustawić w sposób elastyczny.

Aktywacja pojedynczego ładowania i dezynfekcja termiczna

Funkcje jednorazowego podgrzewania zasobnika c.w.u. i dezynfekcji termicznej mogą być aktywowane poprzez system sterowania, zdalnie poprzez MEC Remote lub za pomocą zewnętrznego sygnału analogowego. Do tego przeznaczony jest bezpotencjałowy styk, który może być również wykorzystany do analizy.