Odzysknicowy kocioł parowy Universal HRSB
Odzysknicowy kocioł parowy Universal HRSB

Systemy ciepła odpadowego

Odzysknicowy kocioł parowy Universal HRSB

Kocioł odzysknicowy wykorzystuje ciepło spalin do wytwarzania pary technologicznej.

  • Przyjazne dla środowiska wytwarzanie pary z dostępnego ciepła odpadowego
  • Perfekcyjne uzupełnienie koncepcji energetycznych o skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej
  • Wysoki stopień sprawności dzięki efektywnemu wymiennikowi płaszczowo-rurowemu oraz izolacji termicznej
  • Na życzenie kompletny system z uwzględnieniem modułowego bloku grzewczo-energetycznego marki Bosch
  • Dodatkowy wzrost wydajności dzięki zintegrowanemu opcjonalnie ekonomizerowi
  • Skoordynowany, modułowy system umożliwiający łatwe planowanie i szybki montaż

Najważniejsze korzyści

Przegląd

Odzysknicowy kocioł parowy HRSB w połączeniu z modułowym blokiem grzewczo-energetycznym skutecznie przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii pierwotnej. Gorące strumienie spalin z wcześniejszych procesów spalania są wprowadzane do kotła odzysknicowego i wykorzystywane do wytwarzania pary. Dzięki modułowej budowie i kompaktowym wymiarom kocioł nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i do projektów modernizacyjnych.

Konstrukcja

Odzysknicowy kocioł parowy posiada certyfikat zgodnie z wytycznymi dla urządzeń ciśnieniowych i jest dostępny w ośmiu standaryzowanych wersjach. Składa się on z wysokoefektywnego wymiennika płaszczowo-rurowego, którego sprawność może być dodatkowo zwiększona przez opcjonalnie zintegrowany ekonomizer. W razie potrzeby możliwy jest również montaż kanału obejścia spalin. Jeżeli w danym momencie nie występuje odbiór pary, kocioł jest omijany od strony spalin. Dzięki temu modułowy blok grzewczo-energetyczny lub inne źródła ciepła odpadowego mogą być eksploatowane bez przerwy.

Wyposażenie

Kocioł odzysknicowy jest izolowany i został wyposażony w nowoczesny sprzęt zabezpieczający. Obejście spalin jest dostarczane luzem ze względów transportowych, a następnie montowane i izolowane na miejscu. System sterowania kotłem BCO oparty na programowalnym sterowniku logicznym (PLC) i obsługiwany za pomocą ekranu dotykowego znajduje się w wolnostojącej lub naściennej szafie sterowniczej.

Wyposażenie podstawowe

Zróżnicowane wyposażenie na zamówienie