Zabezpieczenie temperatury powrotu RTS
Zabezpieczenie temperatury powrotu RTS

Podzespoły

Zabezpieczenie temperatury powrotu RTS

Moduł zapewnia utrzymanie minimalnej temperatury na powrocie i maksymalnej różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem.

  • Utrzymanie wymaganej temperatury powrotu
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Bezpieczne przestrzeganie warunków eksploatacji

Najważniejsze korzyści

Przegląd

Zabezpieczenie temperatury powrotu w wytwornicy gorącej wody może być realizowane poprzez utrzymanie wysokiej temperatury powrotu lub jej podniesienie.

Konstrukcja

Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego, jak np. łącznik dopływu z automatyką zabezpieczającą, łącznik powrotu, armatura dopływu i powrotu, pompa cyrkulacyjna i zawór trójdrogowy z napędem silnikowym, są zmontowane w postaci gotowego do montażu modułu RTS.

Wyposażenie
  • Układ utrzymania wysokiej temperatury powrotu obejmuje: pompę obiegu kotłowego, trójdrogową armaturę regulacyjną, regulację temperatury powrotu, przepustnice odcinające zasilanie/powrót
  • Układ podnoszenia temperatury powrotu obejmuje: pompę domieszania, przepustnicę odcinającą pod stronie ssania/ciśnienia, klapę zwrotną po stronie ciśnienia, wyposażoną w napęd silnikowy przepustnicę odcinającą obieg powrotny kotła, przepustnicę odcinającą zasilanie kotła