Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním
Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním
Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním
Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním
H₂ ready

Systémy pro spalinové teplo

Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním

Kotel s konvenčním spalováním vyrábí teplo pro vytápění a technologii při současném využití tepelného potenciálu ze zdrojů spalinového tepla.

  • Zdroj tepla s konvenčním spalováním, navíc s integrovaným svazkem žárových trubek pro využití odpadního tepla
  • Ekologická výroba tepla pro vytápění nebo pro technologii díky využití zdrojů odpadního tepla
  • Vysoká spolehlivost zásobování teplem díky vlastnímu spalování
  • Robustní, spolehlivý a s dlouhou životností
  • Flexibilně použitelný s různými palivy a s vícepalivovými hořáky (olej, plyn, bioplyn, vodík)
  • Ideální pro kombinaci s kogeneračními jednotkami nebo plynovými turbínami

Popis

Přehled
  • Tyto varianty horkovodních nebo parních kotlů jsou třítahové kotle s konvenčním spalováním, a navíc integrovaným samostatným svazkem žárových trubek pro využití odpadního tepla. Používají se především v kombinaci s kogeneračními jednotkami nebo plynovými turbínami. V okruhu odpadního tepla se využívají horké spaliny z předcházejícího spalovacího procesu k výrobě tepla pro vytápění nebo pro technologii.
  • Při použití kotlů na odpadní teplo bez přídavného spalování jsou většinou zapotřebí další kotle pro pokrytí špičkového zatížení. Při použití konstrukční varianty s vlastním spalováním často nejsou tyto další kotle nutné. Enormně se tak snižují investiční náklady, nároky na prostor a nároky na příslušenství.
Vybavení

Nabízené příslušenství je totožné s možnostmi příslušenství konstrukčních řad parních kotlů Universal UL-S, respektive horkovodních a teplovodních kotlů Unimat UT-H.

Výstroj

Výstroj těchto kotlů je identická s výstrojí typových řad parních kotlů Universal UL-S, potažmo horkovodních kotlů Unimat UT-H.