Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní kotel Unimat UT-H
Horkovodní kotel Unimat UT-H
H₂ ready
> 95 %

Horkovodní a teplovodní kotle

Horkovodní kotel Unimat UT-H

Kotel UT-H je energeticky účinný horkovodní kotel v rozsahu výkonu od 820 do 18 300 kW při tlaku až 30 bar. Je vhodný pro procesy s potřebou vysoké teploty a vysokého tlaku. Díky možnosti přestavby na klimaticky neutrální paliva je kotel perspektivní i do budoucna.

  • Středotlaký horkovodní kotel pro 820 až 18 300 kW s velmi vysokou účinností
  • Flexibilně použitelný ve zpracujícím průmyslu a pro dálkové teplovodní sítě do 225 °C
  • Individuální dimenzování podle požadavků zákazníka a technologie perspektivní do budoucna
  • Specifické koncepty řízení podle požadavků uživatele s integrací řídicí techniky a s dálkovým monitorováním
  • Zvláštní konstrukce jsou možné jako kotle na odpadní teplo
  • Osvědčená a spolehlivá konstrukce „Made in Germany“

Popis

Velmi vysoká účinnost a nízké provozní náklady

V kombinaci se spalinovým nebo kondenzačním výměníkem tepla využívá kotel UT-H energii ještě efektivněji. Lze dosáhnout až 15% úspory paliva. Další efektivní komponenty, například optimalizace spalování a vysoce kvalitní koncepce izolace Bosch, ještě více zvyšují účinnost kotle.

Flexibilně použitelný ve zpracujícím průmyslu a pro dálkové teplovodní sítě

Kotel UT-H vyrábí energeticky účinně procesní teplo jako systém s jedním nebo více kotli ve vysokoteplotním rozsahu až 225 °C při tlaku až 30 bar. Kotel Bosch je vhodný zejména pro použití výroby procesního tepla v komerčních a průmyslových objektech a dále jako podpora tepláren.

Individuální dimenzování podle požadavků zákazníka a technologie perspektivní do budoucna

Bosch vyrábí kotel UT-H podle specifických požadavků projektu s individuálním vybavením. Technologie kotle a hořáku jsou navzájem optimalizované za účelem ekologické výroby tepla. Kdykoli lze provést přestavbu na klimaticky neutrální paliva, jako je bioplyn, bioolej nebo zelený vodík.

Specifické koncepty řízení podle požadavků uživatele s integrací řídicí techniky a s dálkovým monitorováním

Kotel UT-H lze obsluhovat pomocí kompaktního řízení CWC nebo regulací BCO od firmy Bosch. Předem nakonfigurované protokoly umožňují bezproblémové napojení na váš automatizační systém. Pomocí volitelného chráněného vzdáleného přístupu MEC Remote můžete při provozu rychle rozpoznat odchylky.

Zvláštní konstrukce jsou možné jako kotle na odpadní teplo

Bosch nabízí kotel UT-H podle specifických požadavků projektu ve speciálním provedení, například jako kotel na odpadní teplo s hořákem a čtvrtým tahem pro částečné využití odpadního tepla nebo čistě jako kotel na odpadní teplo. Je možné efektivně a ekologicky používat stávající zdroje odpadního tepla, např. z kogeneračních jednotek nebo plynových turbín – tím se ušetří palivo a sníží se emise.

Osvědčená a spolehlivá konstrukce „Made in Germany“

Použitý konstrukční princip kotle UT-H má kladný vliv na životnost a bezpečnost provozu. Uspořádání plamenců a obratové komory zabezpečuje šetrné starty i při studeném stavu a snižuje pnutí v kotli. Díky optimalizovanému vodnímu objemu dosahuje kotel UT-H rychle provozní teploty.

Technické informace a dokumenty

Dokumenty

Katalogové listy

Další informace obdržíte v našem prospektu Horkovodní a teplovodní kotle

Model

UT-H

Teplonosná látka

Vysokotlaká horká voda

Druh konstrukce

Třítahový plamencový žárotrubný kotel

Výkon

820 až 18.300 kW

Bezpečnostní přetlak

až 30 bar

Max. teplota

až 225 °C

Palivo

Plyn, olej, bioplyn, bioolej, vodík