Asistent efektivity MEC Optimize
Asistent efektivity MEC Optimize
Asistent efektivity MEC Optimize
Asistent efektivity MEC Optimize
Asistent efektivity MEC Optimize
Asistent efektivity MEC Optimize

Řízení a konektivita

Asistent efektivity MEC Optimize

MEC Optimize na základě způsobu provozu zařízení předpovídá životnost jednotlivých dílů, navrhuje opatření pro zvýšení účinnosti a instruuje provozovatele ohledně jejich realizace.

  • Rozpoznávání vyšších energetických ztrát díky chytrému vyhodnocení údajů přímo na místě
  • Větší disponibilita zařízení – předvídání opotřebení umožňuje optimalizovanou koncepci údržby
  • Větší bezpečnost provozu – chytrý záznamník kotle s automatickým vyhodnocením údajů
  • Historie provozních údajů – kompletní zaznamenávání údajů usnadňuje optimalizaci zařízení a vyhledávání poruch, volitelně pomocí vzdáleného přístupu
  • Digitální ukládání dokumentů – veškeré důležité dokumenty k zařízení jsou lokálně uložené a lze si je kdykoli zobrazit
  • Jednoduchá integrace zařízení – přenos údajů zařízení do řídicí techniky pomocí běžných protokolů nebo vizualizace na počítači či tabletu (MEC Remote)

Popis

Přehled
  • MEC Optimize je integrovaný v rozvaděči kotle a zaznamenává veškeré údaje kotlů a všech připojených komponent zařízení. Provozní údaje se dlouhodobě lokálně ukládají a vyhodnocují pomocí analýz trendů. Když například stoupne spotřeba paliva kvůli příliš velkému množství odluhu v kotli, digitální asistent účinnosti identifikuje a ohlásí možné příčiny. Volitelně je možné posílat hlášení o definovaných případech přímo prostřednictvím dálkového připojení MEC Remote do mobilního telefonu provozovatele.
  • MEC Optimize slouží nejen jako digitální záznamník kotle, nýbrž zaznamenané hodnoty interpretuje a pomáhá provozovateli rozpoznat a odstranit stavy, které podporují korozi, nebo jsou dokonce kritické z hlediska bezpečnosti. Navíc se analyzuje způsob provozu ohledně příliš častého spouštění, neefektivního kaskádového řízení kotle a příliš častého taktování hořáku. MEC Optimize rovněž předchází výpadkům výroby kvůli přerušení dodávky tepla pro technologii: Pro všechny důležité díly jsou uložené příslušná přípustná zatížení a spínací cykly. Asistent efektivity zjišťuje na základě způsobu provozu stavu komponent, předpovídá předpokládanou zbývající dobu chodu a pomáhá při plánování údržby.
Vybavení

Systém MEC Optimize obsahuje naprogramovaný průmyslový počítač, který je zapojený ve skříňovém rozvaděči. Modul je již z výrobního závodu nakonfigurovaný s jedním ze tří volitelných protokolů řídicích techniky (BACnet/IP, Modbus TCP nebo OPC UA) a jsou v něm nahraná všechna relevantní data a dokumenty systému kotle. Pro spojení systémů s několika kotli podle potřeby je k dispozici varianta hardwaru až pro tři kotle, dva další stupně rozšíření pro šest, resp. deset kotlů.

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Řízení a konektivita

Kompatibilní výrobky