Komponenty pro parní kotle a pro úpravu vody

Moduly připravené k montáži za účelem přizpůsobení kotlů podle vašich požadavků.

Naše moduly pro parní kotle umožňují vybavení vašeho zařízení podle vašich požadavků. Zajišťují maximální provozní bezpečnost, dlouhou životnost a vysokou účinnost při specifických provozních podmínkách.

Komponenty pro parní kotle

Spalinový výměník tepla pro parní kotle

Spalinový výměník tepla pro parní kotle

Pomocí efektivního zpětného získávání spalinového tepla lze ušetřit až 14 % paliva a zároveň snížit emise. Spalinový výměník tepla, nazývaný také ekonomizér, patří k základní výbavě pro energeticky optimalizovaný a ekologický provoz kotle.

 • Efektivní zpětné získávání spalinového tepla a snížení tepelných ztrát spalinami
 • Maximální zvýšení účinnosti s využitím kondenzace
 • Úspora paliva až 7 %, s dodatečně připojeným kondenzačním výměníkem tepla až 14 %
 • Chytrá regulace pro dlouhou životnost a vysokou účinnost
Další informace

Komponenty

Chladicí modul napájecí vody FWM

Chladicí modul napájecí vody FWM

Modul chladí napájecí vodu před vstupem do ekonomizéru, aby se dosáhlo většího využití tepla spalin. Tím se zvyšuje účinnost parních kotlů.

 • Díky většímu využití tepla ze spalin je úspora nákladů na palivo až 1,8 %
 • Jednoduché dovybavení starších zařízení díky malým nárokům na prostor a jednoduchému propojení potrubím
 • Optimalizovaná regulace pro bezpečný provoz kotle a komponent
 • Rychlá amortizace i u zařízení s malým počtem provozních hodin
Další informace

Komponenty

Kondenzátní modul CSM

Kondenzátní modul CSM

Modul shromažďuje vznikající kondenzát a účinně ho vrací do parního okruhu. Lze dodat také jako vysokotlaké kondenzátní zařízení CHP.

 • Bezpečné využití kondenzátu v parních kotlech
 • Snížení spotřeby energie a vody díky snížení množství přídavné vody
 • Minimalizace expanzních ztrát páry, množství odluhu a odkalu, menší spotřeba chemikálií
 • Menší potenciální nebezpečí koroze v parním kondenzátním systému při používání tlakových kondenzátních modulů
Další informace

Komponenty

Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T

Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T

Modul zásobuje parní kotel odplyněnou a chemicky upravenou napájecí vodou a odvádí odluh a odpadní vodu.

 • Úprava vody pro parní kotle
 • Zabránění korozi v kotli
 • Maximální odplyňovací účinek a nižší spotřeba chemikálií s plným odplyněním WSM-V
 • Modul k částečnému odplynění WSM-T pro malá zařízení
Další informace

Komponenty

Modul úpravy vody WTM

Modul úpravy vody WTM

Tento modul představuje ideální řešení pro měkkou napájecí vodu.

 • Plně automatickým změkčováním surové vody se předchází vzniku vápenných usazenin
 • Stále měkká napájecí voda zabraňuje zavápnění teplosměnných ploch kotle
 • Zabezpečuje účinný přenos tepla, vysokou hospodárnost a dlouhou životnost kotle
 • Vysoká bezpečnost provozu a integrace do řízení zařízení kotelny
Další informace

Komponenty

Napájecí modul PM

Napájecí modul PM

Modul čerpá napájecí vodu z napájecí nádrže do kotle nebo kondenzát z kondenzátní nádrže do odplyňovacího zařízení.

 • Pro čerpání napájecí vody / kondenzátu
 • Snížení příkonu a zvýšení komfortu provozu
 • Varianta s řízenými otáčkami pro zvýšení účinnosti spalinového výměníku tepla
 • Přídavné čerpadlo pro maximální spolehlivost napájení
Další informace

Komponenty

Analyzátor vody WA

Analyzátor vody WA

Procesní monitorování kotlové vody a napájecí vody: V analyzátoru vody se měří koncentrace zbytkového kyslíku, hodnoty pH a vodivost v napájecí vodě a hodnoty pH v kotlové vodě.

 • Pro plně automatické měření a monitorování kvality kotlové vody
 • Zvýšení bezpečnosti provozu díky nepřetržitému monitorování hodnot vody
 • Automatizované monitorování pomocí neustálého měření hodnoty pH, obsahu kyslíku a vodivosti
 • Úspora chemikálií díky dávkování přísad podle potřeby
Další informace

Komponenty

Regulační modul napájení RM

Regulační modul napájení RM

Modul zabezpečuje co možná nejkonstantnější hladinu kotlové vody, zlepšuje kvalitu páry a prodloužením doby průtoku zajišťuje zvýšení účinnosti spalinového výměníku tepla.

 • Pro nepřetržitou regulaci napájecí vody
 • Zvýšení účinnosti spalinových výměníků tepla
 • Omezení spínání čerpadla
 • Konstantní hladina vody v kotli
Další informace

Komponenty

Modul expandéru a chladiče odpadní vody BEM

Modul expandéru a chladiče odpadní vody BEM

Modul představuje ideální řešení pro likvidaci teplé odpadní vody z parních kotlů.

 • Pro chlazení odpadní vody na přípustnou teplotu
 • Rychlá a jednoduchá montáž, s malým počtem přípojek okamžitě připravený k provozu
 • Přesné dodržování úředních nařízení díky automatickému provozu
Další informace

Komponenty

Modul expandéru s regenerací tepla EHM

Modul expandéru s regenerací tepla EHM

Modul zvyšuje účinnost a snižuje spotřebu paliva a přídavné vody.

 • Pro zpětné získávání tepla z odluhu/kondenzátu
 • Zvýšení účinnosti zařízení až o 2 %
 • Snížení nákladů na palivo, chladicí vodu a stočné
 • Rychlá a jednoduchá montáž, s malým počtem přípojek okamžitě připravený k provozu
Další informace

Komponenty

Modul EHB pro expanzi odpadních vod a zpětné získávání tepla

Modul EHB pro expanzi odpadních vod a zpětné získávání tepla

Modul získává zpět teplo z teplé odpadní vody systému parního kotle a bezpečně ji odvádí.

 • Pro chlazení odpadní vody a zpětné získávání tepla z odluhu/kondenzátu
 • Zvýšení účinnosti zařízení až o 2 %
 • Snížené náklady na palivo, chladicí vodu a stočné
 • Přesné dodržování úředních nařízení díky automatickému provozu
Další informace

Komponenty

Chladič brýdových par VC

Chladič brýdových par VC

Modul získává zpět teplo z brýdových par, zvyšuje účinnost a snižuje tak spotřebu paliva.

 • Pro zpětné využití tepla brýdových par z modulu termické úpravy vody
 • Zpětné využití tepla a tedy zvýšení účinnosti
 • Využitelná energie pro ohřev přídavné vody nebo pro ohřev samostatného vodního okruhu
Další informace

Komponenty

Systém předehřevu vzduchu APH

Systém předehřevu vzduchu APH

Pomocí tohoto systému se předehřívá spalovací vzduch a snižuje se teplota spalin. Zvyšuje se účinnost.

 • Pro vyšší účinnost systému a snížení spotřeby paliva až o 2 %
 • Předehřev spalovacího vzduchu odebírá malou část tepelného výkonu hořáku
 • Nízké investice ve srovnání s konvenčními řešeními, krátká doba návratnosti
 • Nízké náklady na údržbu a servis
Další informace

Komponenty

Modul regulace plynu GRM

Modul regulace plynu GRM

Modul zabezpečuje konstantní tlak plynu před hořákem.

 • Pro spolehlivé zásobování plynem
 • Smontovaný hotový výrobek připravený k rychlé montáži
 • Přesné dodržování úředních nařízení
 • Zvýšení provozní bezpečnosti
Další informace

Komponenty

Rozdělovač páry SD

Rozdělovač páry SD

Modul zabezpečuje rozdělování proudu vyrobené páry pro jednotlivé spotřebiče.

 • Pro rozdělování proudu páry pro jednotlivé spotřebiče
 • Snížení ztrát v síti díky centrálnímu rozdělování u zařízení s komplexními strukturami spotřebičů
 • Úspory díky centrální obsluze a údržbě
Další informace

Komponenty

Modul akumulátoru páry SAM

Modul akumulátoru páry SAM

Modul poskytuje dodatečnou páru pro pokrytí špičkového zatížení.

 • Pro pokrytí krátkodobého špičkového zatížení
 • Vyrovnání krátkodobých výkonových špiček
 • Redukce předvstřiku vody do páry a jeho negativních důsledků
 • Snížení četnosti spínání parního kotle
Další informace