Spalinový výměník tepla pro parní kotle
Spalinový výměník tepla pro parní kotle
Spalinový výměník tepla pro parní kotle
Spalinový výměník tepla pro parní kotle
Spalinový výměník tepla pro parní kotle
Spalinový výměník tepla pro parní kotle

Komponenty pro parní kotle

Spalinový výměník tepla pro parní kotle

Pomocí efektivního zpětného získávání spalinového tepla lze ušetřit až 14 % paliva a zároveň snížit emise. Spalinový výměník tepla, nazývaný také ekonomizér, patří k základní výbavě pro energeticky optimalizovaný a ekologický provoz kotle.

  • Efektivní zpětné získávání spalinového tepla a snížení tepelných ztrát spalinami
  • Maximální zvýšení účinnosti s využitím kondenzace
  • Úspora paliva až 7 %, s dodatečně připojeným kondenzačním výměníkem tepla až 14 %
  • Chytrá regulace pro dlouhou životnost a vysokou účinnost
  • Kompaktně integrovaný v kotli nebo jako samostatně stojící varianta pro jednoduché osazení
  • Chlazení napájecí vody nebo předehřev spalovacího vzduchu jako alternativy ke kondenzačnímu výměníku tepla

Popis

Efektivní zpětné získávání spalinového tepla

Proudící spaliny na výstupu z kotle mají tepelný potenciál s vysokou úrovní teploty. Pro snížení zbytečných ztrát spalinami nabízíme spalinový výměník tepla. Tato efektivní komponenta odebírá teplo z horkých spalin a předehřívá napájecí vodu – tím se snižuje spotřeba paliva při výrobě páry.

Maximální zvýšení účinnosti s využitím kondenzace

S kondenzačním výměníkem tepla lze nejen lépe využívat teplo spalin. Navíc kondenzuje voda, která vzniká při spalování. Pomocí energie, která se přitom uvolňuje, lze například předehřívat studenou vodu. Alternativně slouží teplo k předehřevu vody pro další procesy nebo jako podpora při vytápění.

Vysoká úspora paliva až 14 %

Efektivní využití zpětně získaného spalinového tepla umožňuje úsporu paliva až 7 %. V kombinaci s využitím kondenzace se potenciál úspory zvyšuje o dalších 7 %. Díky výrazně nižším nákladům na palivo se spalinový výměník tepla zpravidla amortizuje během krátké doby.

Chytrá regulace pro dlouhou životnost a vysokou účinnost

Ve spojení s regulacemi Bosch lze kotle řídit v závislosti na zatížení spotřebičů a dosáhnout optimálního provozu. Řízení systému zabezpečuje nepřetržitě vysokou účinnost a dlouhou životnost.

Kompaktně integrovaný nebo pro jednoduché osazení

Integrovaný spalinový výměník tepla je z výrobního závodu zabudovaný jako součást kotle do spalinové komory, připojený na vodní straně a okamžitě připravený k použití. Lze obdržet také jako samostatně stojící variantu pro jednoduché osazení. Bosch dodává kondenzační výměník tepla z ušlechtilé oceli také jako samostatný modul připravený k připojení.

Efektivní alternativy ke kondenzačnímu výměníku tepla

Kromě kondenzačního výměníku tepla existují další možnosti pro zvýšení účinnosti v kombinaci s ekonomizérem. Společně s cenově atraktivním chladičem napájecí vody lze zvýšit účinnost až o 8,6 %. Další alternativa s možným zvýšením účinnosti až o 9 % je předehřev spalovacího vzduchu.

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Příslušenství kotelny