Projekční podklady

Plánování a správný návrh komplexních energetických systémů je velice náročné. V našich projekčních podkladech naleznete všechny důležité informace a zvýšíte tak efektivitu a produktivitu při své činnosti.

Projekční podklady pro parní kotle

Projekční podklady pro parní kotle

Profesionální plánování a efektivní provedení

Ke stažení (PDF 47.0 MB)

Potřebujete připravit projekt na parní kotelnu?

Snadno naplánujte a navrhněte systém parních kotlů od značky Bosch pomocí jednoduchého nástroje, který vám usnadní výpočet. Praktické příklady pomáhají předcházet chybám.

K dispozici je prozatím v anglickém či německém jazyce online nástroj pro projektování parních kotlů.

K online nástroji pro projektování parních kotlů

Technické informace
Tepelné ztráty sáláním a vedením
Číslo
TI005
Ke stažení
Požadavky na provoz středo- a vysokotlakých
kotelních zařízení bez trvalého dozoru
Číslo
TI012
Ke stažení
Systémy udržování teploty pro parní kotle
Číslo
TI019
Ke stažení
Požadavky na prostor pro instalaci kotlů - Pokyny pro
instalaci kotlů a příslušenství kotelny
Číslo
TI024
Ke stažení
Požadavky na hořáky dodávané zákazníkem (stavbou)
pro spalovánií oleje, plynu a kombinované spalování v
parních, horkovodních a teplovodních kotlích
Číslo
TI030
Ke stažení
Poškození kotle: Analýza poškození a stanovení příčin
Číslo
TI038
Ke stažení