Obnovitelné energie

S ekologickými alternativami k fosilním palivům trvale snížíte svou uhlíkovou stopu. Využijte možnosti přestavby všech průmyslových konvenčních kotlů Bosch na alternativní paliva v rámci modernizace.

Vodíkové kotle

Spalování vodíku (H₂) je mimořádně ekologické. Nevzniká při něm oxid uhličitý, ale čistá voda. Pro veškeré průmyslové konvenční kotle Bosch se středním a velkým výkonem nabízíme řešení pro používání až 100 % vodíku. Pokud dostupné množství vodíku kolísá nebo není dostačující, lze vodík částečně používat pro výrobu páry, pro technologii nebo horkou vodu. Všechny průmyslové konvenční kotle Bosch můžeme navíc dodat jako „H₂-ready“. To vám umožní pozdější jednoduchý přechod na vodík.

Kotle na bioplyn

Průmyslové podniky, jako například pivovary, často produkují bioplyn při využití organického odpadu. Všechny horkovodní a parní kotle Bosch vám můžeme nabídnout ve variantě na bioplyn. Systém přesně přizpůsobíme podle složení vašeho bioplynu, čímž se zabezpečí vysoká efektivita a minimální emise. Protože množství vznikajícího bioplynu neodpovídá vždy potřebě tepla, můžeme nabídnout také speciální řešení se dvěma nebo třemi typy paliv. Tak lze použité množství plynu dynamicky přizpůsobit podle dostupného množství bioplynu.

Kotle na bioolej a speciální paliva
Kotle na bioolej a speciální paliva

Bioolej a speciální paliva (jako alkohol nebo rybí olej) vznikají v mnoha oblastech moderní výroby jako vedlejší produkty. Jejich využitím jako paliva pro zařízení kotelny se snižuje spotřeba fosilních paliv pro teplo, pro vytápění a pro technologii. Současně se snižují logistické náklady a náklady na likvidaci. Horkovodní kotle a parní kotle individuálně vybavíme speciálním řešením pro vaše specifické palivo, jako například předehřevem paliva, automatickým pneumatickým čištěním spalovací komory a speciálním hořákem pro zabezpečení minimálních emisí.

Kotle na odpadní teplo

V průmyslové výrobě a při decentrální výrobě elektřiny, například pomocí kogeneračních jednotek nebo turbín, často vznikají horké spaliny. Naše kotle na odpadní teplo umí přeměnit energii, kterou obsahují např. horké spaliny, na horkou vodu nebo páru. Tím se snižuje celková spotřeba energie. Kromě systémů na odpadní teplo nabízíme také kombinované systémy pro současné využívání odpadního tepla a spalovacího zařízení. Ty ekologicky zabezpečují až 15 % maximálního výkonu kotle pomocí odpadního tepla. V provozu s částečným zatížením dosahují dokonce více než 50 % výkonu.

Hybridní kotle

Průmyslové podniky a moderní dodavatelé elektrické energie stále častěji disponují výrobou proudu z obnovitelných zdrojů. S našimi hybridními kotli můžete využívat přebytek až 5 MW na jeden kotel pro zásobování horkou vodou nebo párou, a tím snížit spotřebu paliva na minimum. Hybridní kotle můžeme nabídnout také v kombinaci s biopalivy jako CO₂ neutrální variantu. Hybridní varianta je k dispozici pro všechny kotle Bosch konstrukčních řad UL a ZFR.

Elektrické kotle

S našimi elektrickými parními kotli řady ELSB můžete využívat ekologicky vyráběný proud z obnovitelných zdrojů k výrobě páry. Nevznikají přitom žádné spaliny. Elektrický kotel Bosch je kompatibilní se všemi našimi systémovými komponenty pro úpravnu vody a využití kondenzátu. Pomocí našeho integrovaného řídícího systému zabezpečíme, že se kotel zapne pouze tehdy, pokud je k dispozici zelená energie. Kontaktujte nás pro informace o CO₂ neutrálním zásobování párou.

Zásobování teplem pro technologii v souvislosti s dekarbonizací – jak budou vypadat průmyslové kotle budoucnosti?

Odborná zpráva (PDF 0.5 MB)