Výrobní sféra

Ať se jedná o stavební materiály, léky, plasty, pneumatiky, nebo papír – ve výrobní sféře vzniká nejvyšší potřeba energie pro teplo, pro technologii, pohonnou a dopravní techniku, vytápění prostor a osvětlení. Spolehlivé vlastní zásobování energií, vysoká hospodárnost a disponibilita zařízení představují pro firmy důležité faktory pro snížení výrobních nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti. Bosch dodává vhodné energetické řešení přizpůsobené pro příslušné procesy – pro spolehlivou a hospodárnou výrobu.

Chemie
Chemie

Horká pára pro spouštění parních turbín (výroba proudu). Pára pro různé procesy, jako parní štěpení, destilaci, přehánění vodní párou, pro polymerizaci a ohřev reaktorů.

Farmacie
Farmacie

Zásobování generátorů čisté páry a destilačních zařízení pomocí konvenčních parních kotlů. Pára slouží také k čištění, sterilizaci a depyrogenizaci skleněných nádob a pro zvlhčování klimatizací.

Papír
Papír

Horká voda, pára a proud pro procesy tepelného zpracování a úpravy a dále pro ohřev válců, pro lisování, transport a sušení pásů papíru.

Automobilový průmysl
Automobilový průmysl

Pára, horká voda a proud pro lakýrnické a sušicí procesy, vulkanizaci, zahřívání forem na pneumatiky a dále vytápění a chlazení výrobních a kancelářských prostorů.

Rafinerie
Rafinerie

Pára, proud a horká voda pro ohřev uhlovodíkových směsí v separačních kolonách, předehřev surové ropy, při destilačních procesech, jako je frakční destilace, a dále pro vyhřívání potrubních systémů.

Stavební materiál
Stavební materiál

Zásobování párou pro autoklávy pro tvrzení pórobetonu a vápencového pískovce, pro napařování dřeva a výrobu překližkových a dřevotřískových desek.

Textil
Textil

Pára pro barvení, praní, čištění, sušení, lisování a skládání ve výrobním procesu a v prádelnách, pro napařování jako metodu úpravy textilií a pro destilaci rozpouštědel.

Plasty
Plasty

Horká voda a pára pro tepelné sušicí procesy, pro zpěňování, například polystyrenu, a pro procesy tváření.

Recyklace
Recyklace

Zpětné získávání amoniaku z odpadních vod přeháněním vodní párou. Pára pro odlučování směsí tuků a vody, čištění a dezinfekci vratných láhví nebo pro peletování dřevěného odpadu.