Řízení kotle BCO
Řízení kotle BCO

Řízení a konektivita

Řízení kotle BCO

Intuitivní řízení kotle na bázi SPS poskytuje maximální transparentnost provozních údajů pro optimální provoz kotle.

 • Specifické projektové řízení pro optimální řízení parních, horkovodních nebo teplovodních kotlů
 • Maximální spolehlivost zásobování a provozní bezpečnost díky integrovaným monitorovacím a ochranným funkcím
 • Monitorování stavu pro trvale vysokou účinnost systému a disponibilitu parních, horkovodních a teplovodních kotlů
 • Intuitivní obsluha díky použití grafických symbolů a znázornění na moderním dotykovém displeji
 • Plně automatický provoz středotlakého parního kotle díky zařízení pro spouštění, pohotovost a vypínání SUC
 • Jednoduché napojení na nadřazené zobrazovací a řídicí systémy a vzdálený přístup přes MEC Remote

Popis

Přehled
 • Řízení kotle BCO má všechny relevantní funkce pro optimální provoz parních, horkovodních nebo teplovodních kotlů podle potřeby. Na dotykovém displeji je možné zobrazit nejrůznější informace jako provozní stavy, provozní údaje a naměřené hodnoty. Pomocí integrovaného softwaru Condition Monitoring basic se analyzují a vyhodnocují nejrůznější údaje zařízení a transparentně se zobrazují pomocí semaforové signalizace. Lze tak včas odhalit způsoby provozu, které mají za následek neekonomičnost, vyšší opotřebení nebo neplánované výpadky, a zabránit jim. Dosahuje se tím trvale vysoké účinnosti a disponibility kotlů. Funkce diagnostiky, která je součástí sériové výbavy, pomáhá provozovateli kotle nebo servisním pracovníkům rychle lokalizovat a odstranit problémy při provozu. To vede k větší transparentnosti a bezpečnější obsluze.
 • Volitelně je k řízení kotle BCO k dispozici zařízení pro automatické spouštění, pohotovost a vypínání SUC pro vysokotlaké parní kotle. S tímto zařízením probíhá proces spouštění a vypínání stisknutím tlačítka nebo pomocí externího signálu plně automaticky. Automatické funkce chrání zařízení před zbytečným zatížením při studeném startu, během pohotovostního režimu a při normálním provozu.
Konstrukce

Programovatelné řízení s dotykovým barevným TFT displejem. Řízení kotle BCO je integrované v rozvaděči kotle.

Vybavení
 • Regulace výkonu
 • Regulace hladiny
 • Regulace provozu při nízkém zatížení
 • Předvídavé monitorování stavu a účinnosti Condition Monitoring basic
 • Funkce diagnostiky
 • Počitadlo provozních hodin kolte
 • Počitadlo provozních hodin hořáku
 • Registrace počtu startů hořáku
 • Textový ukazatel provozních a poruchových hlášení
 • Historie hlášení
 • Intuitivní obsluha s navigací v nabídkách pomocí dotykového grafického displeje
 • Zobrazení a dočasné uložení všech naměřených hodnot a stavů, které jsou důležité pro provoz
 • Kromě základních funkcí lze BCO rozšířit o další volby a funkce.

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Řízení a konektivita