Servis

Kompletní servis pro váš energetický systém Bosch

Kromě nejmodernějších technologií pro hospodárnou výrobu energie vám nabízíme technické posouzení a rozsáhlé služby od jednoho dodavatele. Od poradenství přes projektování až po uvedení do provozu, údržbu a modernizaci: V centru pozornosti je celý životní cyklus vašeho energetického zařízení. Navíc může provozovatel prostřednictvím našeho chráněného vzdáleného přístupu své zařízení flexibilně sledovat a vyžádat si volitelnou vzdálenou podporu od servisních odborníků Bosch. Poté obdržíte všechny brožury a podklady k našim výrobkům, technické dokumentace včetně CAD a BIM dat a důležité informace k našim službám.

Zákaznický servis
Zákaznický servis

Efektivita a disponibilita po celý životní cyklus.

Zákaznický servis

Kontakt na zákaznický servis
Kontakt na zákaznický servis

Zde najdete příslušnou kontaktní osobu.

Kontakt na zákaznický servis

24 h
24h hotline pro průmyslové kotle

Jsme tu pro vás stále – 24 hodin denně 365 dní v roce.

24h hotline pro průmyslové kotle

Modernizace

Snížení provozních nákladů u stávajících zařízení.

Modernizace

Vzdálený přístup
Vzdálený přístup

Bezpečné sledování zařízení a efektivní vzdálená podpora.

Vzdálený přístup

Technická dokumentace
Technická dokumentace

Pro efektivní projektování a odborné dimenzování.

Technická dokumentace