Parní kotel Universal U-MB
Parní kotel Universal U-MB
Parní kotel Universal U-MB
Parní kotel Universal U-MB
H₂ ready
> 95 %

Parní kotle

Parní kotel Universal U-MB

Označení výrobku U-MB znamená „Universal Modular Boiler“ (třítahový parní kotel s modulární konstrukcí). Tento typ kotle se skládá z několika modulů, které perfektně uspokojí vaše individuální požadavky.

 • Třítahový kotel pro menší až střední potřebu páry od 200 do 2 000 kg/h při tlaku až 16 bar
 • Malé nároky na prostor pro jednoduché umístění
 • Vysoká účinnost díky integrovanému ekonomizéru
 • Flexibilně použitelný s různými palivy a s vícepalivovými hořáky (olej, plyn, bioplyn, vodík)
 • Intuitivní obsluha pomocí dotykového displeje a programovatelného řízení
 • Jednoduché kabelové propojení ze strany stavby díky připravené kabeláži

Popis

Přehled
 • Odpovídající prvky kotle jsou konfigurované se zaměřením na nízké emise, vysokou kvalitu páry a optimální energetickou účinnost. Díky modulární konstrukci s důsledným použitím konstrukčních prvků a stejných dílů jako u ostatních konstrukčních řad budete profitovat z mimořádně atraktivního poměru ceny a výkonu.
 • Klasické oblasti použití parních kotlů U-MB jsou nápojový a potravinářský průmysl, prádelny a čistírny a menší průmyslové podniky.
Konstrukce
 • Parní kotel U-MB je konstruovaný jako třítahový plamencový kotel s žárovými trubkami. Skládá se z několika modulů, vlastní části kotle s třítahovou konstrukcí, parního prostoru a integrovaného ekonomizéru. Jako třítahový kotel nevyžaduje vestavby pro usměrňování proudění spalin v žárových trubkách.
 • Vlastní část kotle U-MB je založená na konstrukci kotle UT – prověřeno použitím v praxi v průběhu několika desetiletí. Plamenec s prostorně navrženou geometrií umožňuje efektivní proces spalování.
 • Kvalitu páry rozhodujícím způsobem ovlivňuje volba parní části. Velké dimenzování má pozitivní vliv na zbytkovou vlhkost páry.
 • Integrovaný ekonomizér má bezprostřední vliv na energetickou účinnost. Teplo obsažené ve spalinách se používá k předehřevu napájecí vody kotle, a tím se z velké části získává zpět, což vede ke snížení spotřeby paliva i emisí.
 • Parní kotel se vyrábí v souladu s přísnými předpisy modulu D, který definuje bezpečnost a kvalitu tlakových zařízení.
Vybavení

Kotel Universal U-MB obdržíte jako kompletně vybavenou jednotku. Obsahuje zaizolovaný kotel s nainstalovanou výstrojí, rozvaděč kotle a hořák s nízkými emisemi.

Základní vybavení

Variabilní příslušenství podle přání zákazníka

Příslušné komponenty kotelny
 • Modul chemické úpravy vody WTM
 • Modul tepelné úpravy vody WSM
 • Kondenzátní modul CSM
 • Expander a chladič odpadních vod BEM
 • Expander a chladič odpadních vod s rekuperací EHM
 • Napájecí modul PM
 • Kombinovaný expandér a chladič odpadních vod s rekuperací EHB
 • Plynová regulační řada GRM
 • Cirkulační modul oleje OCM
 • Modul zásobování olejem OSM
 • Řídicí systém kotelny SCO

Technické informace a dokumenty

Dokumenty

Katalogové listy

Další informace obdržíte v našem prospektu Parní kotle

Model

U-MB

Teplonosná látka

Středotlaká sytá pára

Druh konstrukce

Třítahový plamencový žárotrubný kotel

Výkon

200 až 2.000 kg/h

Bezpečnostní přetlak

až 16 bar

Max. teplota

až 204 °C

Palivo

Plyn, olej, bioplyn, bioolej, vodík