Dodavatelé energií

Stabilní zásobování 24 hodin denně, konkurenceschopné ceny, dodržování zákonných předpisů a současné snížení zatížení životního prostředí patří k výzvám, kterým musí čelit dodavatelé energie. Pomoc nabízejí inovativní energetické systémy Bosch s vysoce spolehlivým zásobováním a flexibilitou.

Lokální zásobování teplem
Lokální zásobování teplem

Decentrální zásobování vesnic, obcí a malých měst teplem a proudem. Teplá voda z předávacích stanic tepla do domů a bytových jednotek. Časté částečné využití bioplynu nebo kalového plynu.

Dálkové vytápění
Dálkové vytápění

Středotlaká horká voda pro dálkové vytápění a parní teplovodní sítě pro městské čtvrti a obce. Redundance pro průmyslové využití odpadního tepla pro provoz dálkových teplovodních sítí.

Elektrárny
Elektrárny

Parní kotle pro spouštění parních turbín a jako nouzové zásobování pro dálkové teplovodní sítě velkých elektráren s plynovými a parními turbínami.

Veřejné služby
Veřejné služby

Komunální zásobování teplem a proudem. Využití stávajících zdrojů pro získávání energie a napájení dálkových a lokálních teplovodních sítí.

Kontrakting

Kontrakting pro páru, teplo a proud. Spolehlivé zásobování pro nemovitosti a průmyslové podniky.

Mobilní zásobování energií
Mobilní zásobování energií

Kotle k pronájmu pro dočasné zásobování teplem a pro vytápění horkou vodou nebo párou. Kontejnerová řešení pro instalaci zdrojů energie nebo zařízení pro vlastní zásobování proudem mimo budovy.