Systémy pro spalinové teplo

S našimi systémy pro spalinové teplo můžete účinně využívat odpadní teplo z průmyslových procesů nebo horkých spalin.

Stoupající ceny energií a zákonná ustanovení ke snižování emisí oxidu uhličitého vyžadují především u zařízení s vysokou spotřebou energie hospodárné řešení. Jednou z možností je získávání energie z odpadního tepla. Naše inovativní systémy pro spalinové teplo využívají stávající zdroje odpadního tepla k efektivní výrobě tepla pro vytápění a technologii. Výsledek: vysoká hospodárnost, nízké emise, snížení nákladů a úspora zdrojů.

H₂ ready

Systémy pro spalinové teplo

Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním

Kotel na odpadní teplo s vlastním spalováním

Kotel s konvenčním spalováním vyrábí teplo pro vytápění a technologii při současném využití tepelného potenciálu ze zdrojů spalinového tepla.

 • Zdroj tepla s konvenčním spalováním, navíc s integrovaným svazkem žárových trubek pro využití odpadního tepla
 • Ekologická výroba tepla pro vytápění nebo pro technologii díky využití zdrojů odpadního tepla
 • Vysoká spolehlivost zásobování teplem díky vlastnímu spalování
 • Robustní, spolehlivý a s dlouhou životností
Další informace

Systémy pro spalinové teplo

Parní kotel na využití odpadního tepla spalin Universal HRSB

Parní kotel na využití odpadního tepla spalin Universal HRSB

Kotel na odpadní teplo využívá vznikající odpadní teplo k výrobě procesní páry.

 • Ekologická výroba páry z odpadního tepla
 • Perfektní doplnění pro energetické koncepce s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla
 • Vysoká účinnost díky svazku trubek s vysoce účinným přenosem tepla a tepelné izolaci
 • Další zvýšení účinnosti díky volitelně integrovanému ekonomizéru
Další informace

Kotle na odpadní teplo

Kotle na odpadní teplo
 • Konstrukční řady kotlů UL-S a UT-H lze používat také čistě jako kotle na odpadní teplo
 • Ideální v kombinaci s kogeneračními jednotkami nebo plynovými turbínami
 • Ekologická výroba páry a horké vody z odpadního tepla
 • Vysoká účinnost díky svazku trubek s vysoce účinným přenosem tepla a tepelné izolaci
 • Výhodné pořízení a provoz bez nutnosti hořáku