Modul úpravy vody WTM
Modul úpravy vody WTM

Komponenty

Modul úpravy vody WTM

Tento modul představuje ideální řešení pro měkkou napájecí vodu.

  • Plně automatickým změkčováním surové vody se předchází vzniku vápenných usazenin
  • Stále měkká napájecí voda zabraňuje zavápnění teplosměnných ploch kotle
  • Zabezpečuje účinný přenos tepla, vysokou hospodárnost a dlouhou životnost kotle
  • Vysoká bezpečnost provozu a integrace do řízení zařízení kotelny
  • Automatický provoz podle potřeby bez dozoru je možný i při kolísající tvrdosti surové vody
  • Ideální ve spojení s plně automatizovaným přístrojem na rozbory vody

Popis

Přehled
  • Pro zabránění vzniku kotlového kamene je provoz kotlů přípustný pouze s měkkou napájecí vodou. Ve směrnicích k jakosti vody je omezená přípustná celková tvrdost pro různé konstrukční typy kotlů a způsoby provozu. Pro změkčování se surová voda filtruje a metodou iontové výměny se vyrábí přídavná voda. Ionty vápníku a hořčíku, které způsobují tvrdost vody, se zamění za ionty sodíku.
  • Plně automatické provedení vám usnadní obsluhu, vyloučí chyby obsluhy, umožní trvalý provoz a zajistí při konstantní tvrdosti surové vody větší využití kapacity.
Konstrukce

Na nosné konstrukci jsou přehledně a funkčně namontované všechny prvky zařízení na změkčování vody. WTM se hodí pro všechny velikosti kotlů.

Vybavení

WTM se skládá z přístroje na změkčování vody a zásobníku solanky. Kompletní modul obsahuje přípojku odpadní vody, kohout pro odběr vzorků, ukazatel tlaku a dále regulační, uzavírací a filtrační armatury.

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Příslušenství kotelny