Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T
Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T
Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T
Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T
Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T
Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T

Komponenty

Modul tepelné úpravny vody WSM-V, WSM-T

Modul zásobuje parní kotel odplyněnou a chemicky upravenou napájecí vodou a odvádí odluh a odpadní vodu.

  • Úprava vody pro parní kotle
  • Zabránění korozi v kotli
  • Maximální odplyňovací účinek a nižší spotřeba chemikálií s plným odplyněním WSM-V
  • Modul k částečnému odplynění WSM-T pro malá zařízení
  • Rychlé a jednoduché projektování, montáž a parametry odpovídající parnímu kotli
  • Požadavek na nátokovou výšku umožňuje usazení na podlahu a jednoduché uvedení do provozu

Popis

Přehled

Modul tepelné úpravny vody WSM-V pro plné odplynění je vhodný pro všechny parní kotle s výkonem od 2 000 do 100 000 kg/h, WSM-T pro částečné odplynění pro parní kotle s výkonem do 8 000 kg/h.

Konstrukce

Všechny komponenty v nejvyšší kvalitě jsou hydraulicky propojené potrubím do multifunkční montážní jednotky, zároveň jsou tepelně izolované a elektricky propojené. Nejsou nutné nákladné nosné konstrukce: Kompaktní modul je namontovaný na stabilním nosném rámu a je určený pro instalaci na rovnou podlahu. Všechny funkce jsou počítačově řízené pomocí SPS s dotykovým panelem a samostatně regulované.

Vybavení
  • Modul se skládá z napájecí nádrže ohřívané párou, zařízení pro dávkování chemikálií, odkalovacího a expanzního modulu, chladiče vzorků vody a příslušných armatur a dále rozvaděče.
  • Volitelně jsou k dispozici přídavné komponenty, jako např. zařízení pro zpětné získávání tepla z odluhu, druhé dávkování chemikálií nebo čerpací moduly. U WSM-V je na napájecí nádrži nasazený tryskový nebo kaskádový odplyňovák.

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Příslušenství kotelny