Modul expandéru a chladiče odpadní vody BEM
Modul expandéru a chladiče odpadní vody BEM

Komponenty

Modul expandéru a chladiče odpadní vody BEM

Modul představuje ideální řešení pro likvidaci teplé odpadní vody z parních kotlů.

  • Pro chlazení odpadní vody na přípustnou teplotu
  • Rychlá a jednoduchá montáž, s malým počtem přípojek okamžitě připravený k provozu
  • Přesné dodržování úředních nařízení díky automatickému provozu

Popis

Přehled

Modul expandéru a chladiče odpadní vody slouží k zachycení veškeré teplé odpadní vody z parního kotle. V modulu se tato odpadní voda shromažďuje, expanduje a chladí na nastavenou přípustnou teplotu pro vypouštění do kanalizace. Modul je koncipovaný pro systémy s maximálně třemi parními kotly.

Konstrukce

Uzavřená svislá nádrž namontovaná na nosné konstrukci, s různými přívodními a vypouštěcími hrdly. Dolní polovina modulu je při provozu naplněná vodou, horní polovina je expanzní prostor. Pomocí měřicího převodníku teploty v dolní části modulu se snímá teplota média a přeměňuje se na elektrický signál. Přiváděním studené měkké přídavné vody dochází ke smíšení a ochlazení a odpadní voda se bezpečně odvádí po dosažení povolené teploty pro vypouštění do kanalizace. Regulaci teploty odpadní vody lze provádět pomocí řízení modulu tepelné úpravny vody.

Vybavení

Modul se skládá ze svislého válce, uzavřeného z obou stran dnem a opatřeného dokola ochranou proti dotyku. Je vybavený všemi potřebnými armaturami, z výrobního závodu je smontovaný a tepelně izolovaný.

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Příslušenství kotelny