Regulační modul napájení RM
Regulační modul napájení RM

Komponenty

Regulační modul napájení RM

Modul zabezpečuje co možná nejkonstantnější hladinu kotlové vody, zlepšuje kvalitu páry a prodloužením doby průtoku zajišťuje zvýšení účinnosti spalinového výměníku tepla.

  • Pro nepřetržitou regulaci napájecí vody
  • Zvýšení účinnosti spalinových výměníků tepla
  • Omezení spínání čerpadla
  • Konstantní hladina vody v kotli
  • Bezpečné minimální průtokové množství pro chlazení napájecího čerpadla

Popis

Přehled

Pokud nemáte napájecí čerpadlo s řízenými otáčkami, doporučujeme pro všechny kotle, které jsou vybavené modulovanými hořáky a spalinovými výměníky tepla, alternativně plynulou regulaci pomocí regulačního modulu napájení. Modul zabezpečuje delší doby průtoku spalinovým výměníkem tepla a tedy optimální zpětné využití tepla ze spalin. Regulační modul napájení zároveň zabezpečuje minimální množství, které je nutné pro chlazení napájecího čerpadla.

Vybavení

Regulační modul napájení pro plynulou regulaci se skládá z regulačního ventilu napájecí vody, vypouštěcího zařízení, filtru nečistot, dvou uzavíracích armatur a obtokového zařízení.

Výstroj

Regulační modul napájení RM pro plynulou regulaci se skládá z regulačního ventilu napájecí vody, odtokového zařízení, filtru a dvou uzavíracích armatur, jakož i obtokového by-passu.

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Příslušenství kotelny