Kondenzátní modul CSM
Kondenzátní modul CSM

Komponenty

Kondenzátní modul CSM

Modul shromažďuje vznikající kondenzát a účinně ho vrací do parního okruhu. Lze dodat také jako vysokotlaké kondenzátní zařízení CHP.

  • Bezpečné využití kondenzátu v parních kotlech
  • Snížení spotřeby energie a vody díky snížení množství přídavné vody
  • Minimalizace expanzních ztrát páry, množství odluhu a odkalu, menší spotřeba chemikálií
  • Menší potenciální nebezpečí koroze v parním kondenzátním systému při používání tlakových kondenzátních modulů

Popis

Přehled
  • Do kondenzátního modulu se přivádí kondenzát z parních spotřebičů, shromažďuje se v něm a dočasně ukládá. Čerpadlo kondenzátu čerpá kondenzát při odpovídající potřebě vody v závislosti na hladině zpět do zařízení pro odplynění napájecí vody.
  • U vysokotlakého kondenzátního zařízení se udržuje tlak a teplota kondenzátu, aby se zabránilo expanzním ztrátám páry, respektive aby se výrazně snížily. V případě potřeby se kondenzát pomocí čerpadla kondenzátu přivádí přímo k parnímu kotli. Není nutné opětovné odplynění vysokotlakého kondenzátu.
Konstrukce

Všechny komponenty v nejvyšší kvalitě jsou hydraulicky propojené potrubím do multifunkční montážní jednotky, zároveň jsou tepelně izolované a elektricky propojené. Beztlaký kondenzátní modul je namontovaný na stabilním nosném rámu a je navržený pro instalaci na rovnou podlahu. Vysokotlaké kondenzátní zařízení je připravené pro samostatnou montáž a vyžaduje nátokovou výšku minimálně 1,5 metru. Všechny funkce jsou počítačově řízené pomocí SPS a samostatně regulované.

Vybavení

Zařízení se skládá z následujících komponent: kondenzátní nádrž, modul čerpadla kondenzátu, rozvaděč a příslušenství. Zařízení se z výrobního závodu dodává propojené potrubím a tepelně izolované.

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Příslušenství kotelny