Modul regulace plynu GRM
Modul regulace plynu GRM

Komponenty

Modul regulace plynu GRM

Modul zabezpečuje konstantní tlak plynu před hořákem.

  • Pro spolehlivé zásobování plynem
  • Smontovaný hotový výrobek připravený k rychlé montáži
  • Přesné dodržování úředních nařízení
  • Zvýšení provozní bezpečnosti
  • Také pro zařízení se spalováním bioplynu a vodíku

Popis

Přehled

Modul reguluje konstantní tlak plynu před hořákem – nezávisle na výši vstupního tlaku a průtočném množství plynu. Chrání proti nepřípustnému přetlaku a nepřípustnému objemovému průtoku plynu.

Konstrukce

Všechny prvky, které jsou součástí dodávky, jsou nainstalované na nosné konstrukci a dodávají se smontované.

Vybavení

Modul regulace plynu GRM obsahuje všechny armatury, jako filtr, kulový kohout, uzavírací armaturu atd., které jsou nutné pro zásobování hořáku plynem.

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Příslušenství kotelny