Systém předehřevu vzduchu APH
Systém předehřevu vzduchu APH

Komponenty

Systém předehřevu vzduchu APH

Pomocí tohoto systému se předehřívá spalovací vzduch a snižuje se teplota spalin. Zvyšuje se účinnost.

  • Pro vyšší účinnost systému a snížení spotřeby paliva až o 2 %
  • Předehřev spalovacího vzduchu odebírá malou část tepelného výkonu hořáku
  • Nízké investice ve srovnání s konvenčními řešeními, krátká doba návratnosti
  • Nízké náklady na údržbu a servis

Popis

Přehled
  • U nově instalovaných systémů parního kotle s ekonomizérem se předehřívání vzduchu nabízí jako opatření pro zvýšení účinnosti, když z procesních důvodů není vhodná integrace kondenzačního spalinového výměníku.
  • Systém předehřevu vzduchu nabízíme standardně pro jednoplamencové a dvouplamencové parní kotle Bosch s duoblokovými hořáky. Tento systém se vyplatí pro výkony kotlů od cca pěti tun páry za hodinu. Díky možnosti instalace ventilátoru přímo na přední část kotle lze vytvořit mimořádně kompaktní systém s nepatrnými nároky na instalační plochu. Návratnost investice činí běžně 1,5 až 2 roky.
Konstrukce

U systému Bosch se používá část proudu ohřáté napájecí vody ke zvýšení teploty spalovacího vzduchu. Tímto způsobem ochlazená část proudu napájecí vody zvyšuje účinnost díky dalšímu snížení teploty spalin v dodatečně připojeném kombinovaném spalinovém výměníku tepla.

Vybavení

Systém předehřevu vzduchu se skládá z trojcestného ventilu, kombinovaného spalinového výměníku tepla a výměníku tepla na straně vzduchu. Ve srovnání s běžnými dvouokruhovými systémy se lze obejít bez cirkulačního čerpadla, expanzní nádoby a různých elektronických bezpečnostních a regulačních zařízení. Snižují se jak investiční náklady, tak také průběžné náklady na údržbu a náhradní díly.

Technické informace a dokumenty

Další informace obdržíte v našem prospektu Příslušenství kotelny