Funkční modul FM-MW
Funkční modul FM-MW
Funkční modul FM-MW
Funkční modul FM-MW

Komponenty pro řízení a konektivitu

Funkční modul FM-MW

S funkčním modulem FM-MW můžete rozšířit regulaci Control 8000 o funkci otopného okruhu a teplé vody. S možností odděleného ovládání pro naprostou flexibilitu a vysoký komfort při přípravě teplé vody.

  • Jednoduché rozšíření regulace Control 8000 o otopný okruh a okruh teplé vody
  • Komfortní obsluha otopného okruhu a okruhu teplé vody s individuálním týdenním plánováním nebo ručním řízením
  • Vysoce komfortní příprava teplé vody díky samostatnému týdennímu plánování pro cirkulační okruh
  • Úspora energie v době dovolené díky automatickému přizpůsobení tepelných požadavků a požadavků na teplou vodu
  • Funkce termické dezinfekce pro dodržování hygienických předpisů
  • Aktivace jednorázové přípravy a termické dezinfekce pomocí externího přepínání

Popis

Komfortní obsluha otopného okruhu a okruhu teplé vody

S funkčním modulem MW rozšíříte obslužnou plochu regulace Control 8000 o nabídku pro připojený otopný okruh s regulačním prvkem / bez regulačního prvku a okruh teplé vody s nabíjecím čerpadlem zásobníku a cirkulačním čerpadlem. Součástí je komfortně nastavitelné týdenní plánování a možnost ručního řízení.

Vysoce komfortní příprava teplé vody

Pomocí samostatného týdenního časového programu můžete cirkulační čerpadlo řídit s optimálními náklady v intervalovém provozu nebo v trvalém provozu. Na straně spotřebičů je ihned k dispozici teplá voda. Díky týdennímu plánování, které lze nakonfigurovat zvlášť pro teplou vodu a pro vytápění, je při provozu dosaženo naprosté flexibility.

Úspora energie v době dovolené

Během dovolené regulace Control 8000 automaticky přizpůsobí tepelné požadavky a požadavky na teplou vodu, čímž se šetří energie i životní prostředí. Plánované doby dovolené můžete předem naprogramovat v integrovaném ročním kalendáři a nastavit zde požadovanou teplotu vytápění.

Funkce pro termickou dezinfekci

Pomocí této funkce můžete provádět předepsanou termickou dezinfekci proti případným choroboplodným zárodkům. Frekvenci a teplotu dezinfekce lze flexibilně nastavit nad rámec požadavků zákonných předpisů.

Aktivace jednorázové přípravy a termické dezinfekce

Funkci jednorázového nahřívání zásobníku teplé vody a termické dezinfekce můžete aktivovat volitelně na řízení, vzdáleně přes MEC Remote nebo prostřednictvím externího analogového signálu. K tomu je určený bezpotenciálový kontakt, který lze používat také pro určité signály.