Afspændings- og varmegenvindingsmodul EHM
Afspændings- og varmegenvindingsmodul EHM

Komponenter

Afspændings- og varmegenvindingsmodul EHM

Modulet øger virkningsgraden og reducerer brændstof- og spædevandsforbruget.

  • Til genvinding af varme fra afsaltningsvand/kondensat
  • Øgning af anlæggets virkningsgrad med op til 2 %
  • Lavere brændstof-, kølevands- og spildevandsomkostninger
  • Straks driftsklar efter hurtig og nem montering med få tilslutninger

Fordele

Oversigt

Modulet genvinder størstedelen af den indeholdte varme fra temperaturførende vand (afsaltningsvand/kondensat) fra et kedelanlæg. I afspændingsbeholderen afspændes det vand, der står under tryk. Den flash-damp, der opstår herved, understøtter opvarmningen af fødevandsbeholderen. I den efterkoblede varmeveksler forvarmes kedelanlæggets tilsætningsvand og afsaltningsvandet/kondensatet nedkøles til en temperatur på ca. 35 °C.

Konstruktion

Modulet består af afspændingsbeholder, integreret varmeveksler til varmegenvinding, bærende konstruktion og nødvendigt udstyr.

Udstyr

Modulet sælges med alle nødvendige armaturer, færdigmonteret fra fabrikken og varmeisoleret.

Har du brug for hjælp?