Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
Universal dampkedel ZFR, ZFR-X
H₂ ready
> 95 %
Low-NOx

Dampkedel

Universal dampkedel ZFR, ZFR-X

ZFR er en højeffektiv toflammerørkedel i trestrenget konstruktion fra 18.000 til 55.000 kg/h damp ved op til 30 bar. To uafhængige fyringer og røggasveje giver særligt høj fleksibilitet via dobbelt modulationsområde.

  • Toflammerørkedel fra 18.000 til 55.000 kg/h med meget høj effektivitet i hele effektområdet
  • Driftssikker løsning til meget svingende dampbehov
  • Projektspecifikt udstyr og valgfri komponenter som eksempelvis produktion af varm damp
  • Fremtidssikker med ekstraudstyr til Low-NOx og CO2-neutral drift
  • Smart kedelstyring og nem systemintegration
  • Stabil forsyning og design med lang levetid (»Made in Germany«)

Fordele

Meget høj effektivitet i hele effektområdet

ZFR er kendetegnet ved høj effektivitet på hvert effekttrin. Når den kombineres med en integreret Economiser, øger den virkningsgraden. En kondenserende røggaskøler til restspildvarmen, der fås som ekstraudstyr, reducerer brændstofbehovet yderligere. Det store fyrrum giver mulighed for lave emissioner på under 50 mg NOx.

Driftssikker løsning til meget svingende dampbehov

Begge kedlens røggasveje og fyringer er fuldstændig adskilt fra hinanden. Det fordobler modulationsområdet og skåner brænderen ved kontinuerlig drift og giver samtidig markant færre til- og frakoblingscyklusser. ZFR opfylder dynamiske effektkrav på en sikker måde og leverer procesvarme meget effektiv, herunder også i delbelastningsområderne.

Projektspecifikt udstyr og ekstraudstyr til produktion af varm damp

Kedlen er konfigureret, fremstillet og udstyret individuelt alt efter anvendelsesområdet. Du får et komplet system med afstemt udstyr, effektiv isolering og forkonfigureret styring. Med overhedermodulet, der fås som ekstraudstyr, er ZFR-X velegnet til produktion af damp i store industri- og kraftværksanlæg.

Fremtidssikker med ekstraudstyr til Low-NOx og CO2-neutral drift

ZFR kan anvendes individuelt med forskellige typer brændstoffer og reducerer i sin Low-NOx-udførelse emissionerne markant. Det er også muligt at basere driften på brint, biogas, bioolie eller hybridbrændstof til anvendelse af grøn strøm. Dimensioneringen til CO2-neutrale brændstoffer kan allerede udnyttes ab fabrik eller ved senere ændringer.

Smart kedelstyring og nem systemintegration

Bosch-kedelstyringerne BCO og SCO giver med intelligente styringsfunktioner en fuldautomatisk kedeldrift og sikrer en enkel integration i din styringsteknik. For at sikre en nem integration i Industri 4.0 kan der vælges mellem den digitale effektivitetsassistent og den beskyttede fjernadgang som ekstraudstyr.

Stabil forsyning og design med lang levetid (»Made in Germany«)

Takket være det høje damprum og trekomponentreguleringen giver ZFR et konstant højt tryk og høj dampkvalitet. Den gennemtestede konstruktion har en meget lang levetid og er meget robust (»Made in Germany«). Du får et driftssikkert Bosch-system til produktion af procesvarme.

Tekniske detaljer og dokumenter

Vælg produktvariant

Model

ZFR

Varmebærende medium 

højtryksdamp

Konstruktion 

tretræks dobbelt ildkanal/røgrørs teknologi

Kapacitet 

18.000 op til 55.000 kg/h

Overtrykssikring 

op til 30 bar

Maks. temperatur 

op til 235 °C

Brændstof 

gas, olie, bio gas, bio olie, brint

Har du brug for hjælp?